ต้นทุนผลิตจอ AMOLED ถูกกว่า LCD แล้ว

นักวิเคราะห์เคยฟันธงไว้ว่าใน 1 – 2 ปี ข้างหน้า หน้าจอ Smartphone จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญโดย จอ AMOLED จะแทนที่จอ LCD เมื่อ ต้นทุนผลิตจอ AMOLED ถูกกว่า LCD และผลสำรวจล่าสุดโดย IHS Technology ของเกาหลีพบว่า ต้นทุนผลิตจอ AMOLED ถูกกว่า LCD แล้ว

 

 

ผลสำรวจโดย IHS Technology ของเกาหลี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2016 พบว่าราคาต้นทุนการผลิตจอ AMOLED สำหรับ Smartphone ขนาด 5 นิ้ว ลดเหลือ $14.3 เหรียญ ในขณะที่ราคาต้นทุนการผลิตหน้าจอ LTPS LCD (Low Temperature Poly-Silicon Liquid Crystal Display) สำหรับSmartphone ขนาดเดียวกันอยู่ที่ $14.6 เหรียญ โดยต้นทุนการผลิตคำนวณจากราคาวัตถุดิบ (Material Cost) บวกกับราคาต้นทุนประเภท  non-material (depreciation and others)  ผลการสำรวจเมื่อไตรมาสสุดท้ายของปี 2015 ราคาต้นทุนของจอ AMOLED อยู่ที่ $17.1เหรียญ และจอ LTPS LCD อยู่ที่ $15.7 เหรียญ

AMOLED - ต้นทุนผลิตจอ AMOLED ถูกกว่า LCD

นักวิเคราะห์คาดว่าเมื่อ ต้นทุนผลิตจอ AMOLED ถูกกว่า LCD   ผู้ผลิต Smartphone ระดับกลางและล่างจะหันมาใช้หน้าจอ AMOLED แทนและในอนาคตจอ AMOLED อาจกลายเป็น SPEC มาตรฐานของจอ Smartphone แทนที่ LCD

 

ที่มา: English ET News