Apple กำลังตรวจสอบปัญหา Battery บวมใน iPhone 8 บางเครื่อง

จากข่าวพบปัญหา Battery ใน iPhone 8 และ iPhone 8 Plus บางเครื่องในหลายประเทศ เช่นไต้หวัน, ญี่ปุ่น  ล่าสุด Apple กำลังตรวจสอบปัญหา Battery บวมใน iPhone 8 บางเครื่อง แล้ว

 

 

หลังวางจำหน่าย iPhone 8 และ iPhone 8 Plus ได้ไม่นาน ปรากฏว่ามีผู้ใช้อย่างน้อย 6 รายใน 5 ประเทศ เช่น ไต้หวัน, ญี่ปุ่น, จีน ที่พบปัญหา Battery ในเครื่องบวม ทำให้เครื่องปริออก จนเห็นชิ้นส่วนภายใน แต่ไม่เกิดลุกไหม้ หรือการระเบิด

 

Apple กำลังตรวจสอบปัญหา Battery บวมใน iPhone 8 บางเครื่อง

 

ล่าสุด สำนักข่าว Reuters รายงานว่า Apple เข้ามาตรวจสอบปัญหา Battery บวม ใน iPhone 8 และ iPhone 8 Plus บางเครื่องแล้ว  ผู้แจ้งข่าวนี้คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Apple โดย ไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือเปิดเผยรายละเอียดมากกว่านี้

 

 

 

 

 

ที่มา: Techcrunch และ Reuters