Apple ซื้อกิจการ Beddit อุปกรณ์เก็บข้อมูลพฤติกรรมการนอน

Apple ซื้อกิจการ Beddit อุปกรณ์เก็บข้อมูลพฤติกรรมการนอน คาดว่าเพื่อนำเทคโนโลยีไปใช้ใน Apple Watch เพื่อแข่งขันกับ Fitbit ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจ Fitness-tracking

 

 

การซื้อกิจการครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างเงียบๆ แต่กลายเป็นข่าวเพราะเมื่อวันจันทร์ (8 พฤษภาคม 2017) Beddit มีการปรับเปลี่ยน Privacy Policy ใหม่ โดยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าการเก็บ, การใช้, และการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้อุปกรณ์ Beddit จะเป็นไปตาม Privacy Policy ของ Apple เนื่องจาก Apple ได้ซื้อกิจการ Beddit แล้ว

 

Apple ซื้อกิจการ Beddit อุปกรณ์เก็บข้อมูลพฤติกรรมการนอน

 

Beddit เป็นอุปกรณ์สำหรับติดตามและเก็บข้อมูลพฤติกรรมการนอน ลักษณะเป็นแถบยาวคล้ายเทปพันสายไฟ ราคา $150 เหรียญ (ประมาณ 5,250 บาท) เมื่อสอด Beddit ไว้ระหว่างฟูกกับผ้าปูที่นอน อุปกรณ์นี้จะเก็บรายละเอียดเวลานอน, ชีพจรระหว่างนอนหลับ, อัตราการหายใจ, ระยะเวลาบนที่นอนก่อนจะหลับได้จริง ฯลฯ  ผู้ใช้สามารถติดตาม ข้อมูลของตนจาก App Beddit บน Smartphone iOS และ Android

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการ Takeover ครั้งนี้ เป็นเพราะ Apple ต้องการเทคโนโลยีและ Software การเก็บข้อมูลสุขภาพ เพื่อใช้ใน Apple Watch ซึ่งปัจจุบันสามารถเก็บข้อมูลชีพจรเท่านั้น และจะช่วยให้ Apple Watch มีคุณสมบัติด้าน Fitness Tracking ทัดเทียมกับ Fitbit ผู้ผลิต Smartwatch และ Wristband ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้นำในธุรกิจ Fitness Tracking

ดีล Apple ซื้อกิจการ Beddit ครั้งนี้ ไม่มีการเปิดเผยจำนวนเงินและ เงื่อนไขอื่นๆ

 

ที่มา: Cnet

Image Credit: Beddit