ไตรมาสที่ผ่านมา Apple มีรายได้ $4.54 หมื่นล้านเหรียญ

Apple รายงานผลประกอบการ สิ้นสุด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2017 ซึ่งคือไตรมาสที่ 3 ตามรอบบัญชีของบริษัท  ปรากฏว่า Apple มีรายได้ $4.54 หมื่นล้านเหรียญ  กำไร $8.72 พันล้านเหรียญ

 

 

ในไตรมาสที่ผ่านมารายได้ของ Apple เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนประมาณ 7% ในขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 12% โดยรายได้ของ Apple มาจากนอกสหรัฐอเมริกา 61% อย่างไรก็ตามรายได้ของ Apple ในประเทศจีนอยู่ที่ $8 พันล้านเหรียญลดลง 9.5% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  ซึ่งสวนทางกับทุกพื้นที่ทั่วโลก

 

ไตรมาสที่ผ่านมา Apple มีรายได้ $4.54 หมื่นล้านเหรียญ

 

รายได้และกำไรส่วนใหญ่ของ Apple ยังคงมาจาก iPhone โดยมียอดจำหน่ายประมาณ $2.485 หมื่นล้านเหรียญ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มียอดจำหน่าย $2.405 หมื่นล้านเหรียญประมาณ 2% แต่เมื่อเปรียบเทียบด้วยจำนวนเครื่องที่ขาย จะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.6% จาก 40.4 ล้านเครื่องเป็น 41.03 ล้านเครื่อง

ในไตรมาสที่ผ่านมา iPad กลับมาเติบโตอีกครั้ง หลังจากลดลง 13 ไตรมาสติดต่อกัน โดยมียอดขาย 11.4 ล้านเครื่องเพิ่มขึ้น 15% แต่รายได้เพิ่มขึ้นเพียง 2% เป็น $5 พันล้านเหรียญ ส่วน Mac ขายได้ 4.3 ล้านเครื่อง เพิ่มขึ้น 1% คิดเป็นจำนวนเงิน $5.6 พันล้านเหรียญ

ธุรกิจบริการของ Apple ซึ่งประกอบด้วย Apple Music, iCloud storage, iTunes และ App Store มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยสร้างรายได้ให้ Apple $7.3 พันล้านเหรียญ เติบโต 22%

ในส่วนของ ‘Other Products’ เช่น Apple Watch, AirPods, Beats Headphones มีรายได้ประมาณ $2.7 พันล้านเหรียญ เติบโต 23% อย่างไรก็ตาม Apple ไม่เปิดเผยรายละเอียดยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทใน ‘Other Products’

 

ที่มา: Fortune และ Cnet