Best Global Brands 2016 แบรนด์มูลค่าสูงสุดปี 2016

 

Interbrand ประกาศผลการจัดอันดับ Best Global Brands 2016 เป็นไปตามความคาดหมายคือ Apple ครองอันดับหนึ่ง และ Google อยู่อันดับสอง

best-global-brands-2016

การคำนวณหา Best Global Brands หรือแบรนด์ที่มีมูลค่าสูงที่สุด Interbrand พิจารณาจากประสิทธิภาพทางการเงินของผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งใช้แบรนด์นั้นๆ, บทบาทของแบรนด์ในการดึงดูดลูกค้าให้หันมาใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ, สมรรถนะของแบรนด์ที่ช่วยให้สามารถกำหนดราคาระดับพรีเมียมหรือช่วยสร้างรายได้จำนวนมากให้กับบริษัท

 

การจัดอันดับ Best Global Brands ปี 2016 พบว่าครึ่งหนึ่งของสิบอันดับแบรนด์มูลค่าสูงสุดเป็นบริษัท IT โดย Apple และ Google อยู่ใน 2 อันดับแรกต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สำหรับปีนี้ Apple มีมูลค่าแบรนด์เพิ่มขึ้น 5% ในขณะที่ Google มีมูลค่าแบรนด์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11%  ส่วนแบรนด์ที่มูลค่าเพิ่มในอัตราสูงสุดก็คือ Facebook เพิ่มขึ้น 48% อยู่ที่อันดับ 15 , รองลงมาคือ Amazon เพิ่มขึ้น 33% อยู่ที่อันดับ 8

 

10 Best Global Brands 2016 หรือ 10 แบรนด์มูลค่าสูงที่สุดประจำปี 2016 ประกอบด้วย

  1. Apple มูลค่าแบรนด์ $178,119 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 5% จากปี 2015
  2. Google มูลค่าแบรนด์ $133,252 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 11% จากปี 2015
  3. Coca Cola มูลค่าแบรนด์ $73,102 ล้านเหรียญ ลดลง 7% จากปี 2015
  4. Microsoft มูลค่าแบรนด์ $72,795 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 8% จากปี 2015
  5. Toyota มูลค่าแบรนด์ $53,580 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 9% จากปี 2015
  6. IBM มูลค่าแบรนด์ $52,500 ล้านเหรียญ ลดลง 19% จากปี 2015
  7. Samsung มูลค่าแบรนด์ $51,808 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 14% จากปี 2015
  8. Amazon มูลค่าแบรนด์ $50,338 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 33% จากปี 2015
  9. Mercedes-Benz มูลค่าแบรนด์ $43,490 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 18% จากปี 2015
  10. GE มูลค่าแบรนด์ $43,130 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้น 2% จากปี 2015

 

พวกเราสามารถติดตามรายละเอียด 100 อันดับ  Best Global Brands ปี  2016 ได้ที่  Interbrand ครับ