BMW Motorrad VISION NEXT 100 มอเตอร์ไซค์ล้มเองไม่เป็น

BMW โชว์ Concept รถ BMW Motorrad VISION NEXT 100 – จักรยานยนต์แห่งอนาคตที่ล้มเองไม่เป็น ในงาน Iconic Impulses. The BMW Group Future Experience ที่ Los Angeles, สหรัฐอเมริกา ซึ่ง BMW จัดขึ้นในโอกาสครบ 100 ปีของรถ BMW

BMW Motorrad VISION NEXT 100 มอเตอร์ไซค์ล้มเองไม่เป็น

BMW Motorrad VISION NEXT100 เป็น Concept ของรถมอเตอร์ไซค์ BMW ในอนาคต ซึ่งยังไม่มีแผนพัฒนาเพื่อผลิตจำหน่าย ณ เวลานี้ แต่ก็ทำให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนารถจักรยานยนต์ BMW เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ใน Generation ต่อไป

 

BMW Motorrad VISION NEXT 100  เป็นรถมอเตอร์ไซค์พร้อมระบบ ผู้ช่วยอัจฉริยะ ทำให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ไม่ต้องสวมหมวกกันน็อคและชุดป้องกัน (แต่ต้่องสวม Smart Visor)  รถรุ่นนี้ใช้ระบบ Self-balancing System ซึ่งทำงานทั้งขณะกำลังแล่นหรือจอดอยู่กับที่ ตัวรถจะอยู่ในแนวตั้งตลอดเวลาไม่มีโอกาสล้มเอง ช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุซึ่งเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของตัวผู้ขับขี่เอง

Motorrad VISION NEXT 100 มอเตอร์ไซค์ล้มเองไม่เป็น

รถคันนี้ยังติดตั้ง  Assistance Systems ช่วยประเมินและแนะนำผู้ขับว่าควรตัดสินใจอย่างไร รวมถึงสามารถเข้าช่วยหรือแทรกแซงการขับเมื่อจำเป็น เพื่อให้ผู้ขับมีความปลอดภัยระดับสูงสุด การสื่อสารของผู้ขับกับระบบอัจฉริยะทำผ่าน Smart Visor ที่ทำหน้าที่เป็นกระบังลมไปพร้อมกับทำหน้าที่เก็บข้อมูลสภาวะรอบๆ ตัวผู้ขับและรายงานให้ผู้ขับรับรู้ตลอดเวลา

BMW Motorrad VISION NEXT100  เป็นรถขับเคลือนด้วยไฟฟ้าระบบ Zero-emission Drivetrain เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

ถึงจะเป็นรถจักรยานยนต์ที่ล้มเองไม่เป็น ช่วยลดปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของตัวผู้ขับเองลงได้ระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่สำคํญที่สุดก็คือผู้ขับขี่ก็ต้องมีวินัยและไม่ประมาท เพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุคนขับก็อาจได้รับบาดเจ็บเช่นกัน

ที่มา: BMW Group และ Tech crunch

Image Credit: BMW Group