Google เปิดตัว Files Go แอพจัดการไฟล์ในเครื่อง Android

Google เปิดตัว Files Go แอพจัดการไฟล์ในเครื่อง Android เพื่อความสะดวกในการค้นไฟล์, ลบไฟล์ที่ซ้ำซ้อนหรือไม่ใช้แล้วจากเครื่อง, ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่อง Android แบบ Offline

Google ปรับวิธีแสดงผล Search ให้ตรงกับสถานที่ใช้งานจริง

Google ปรับวิธีแสดงผล Search ให้ตรงกับสถานที่ใช้งานจริง จากเดิมที่ระบบจะแสดงผล Search โดยดูจาก  Top-level Domain Names ว่าเป็นของประเทศใด การปรับครั้งนี้รวมถึง Google Maps ด้วย

Google อัพเดท แอพ Google Science Journal

Google อัพเดท แอพ Google Science Journal เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ และเพิ่มการทดลองทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ ที่พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิทยาศาสตร์ชื่อดัง รวมถึงออกเวอร์ชั่นสำหรับ iOS