Fitbit เตรียมปรับลดพนักงาน ลง 6 เปอร์เซ็นต์

เมื่อวานนี้ (30 มกราคม 2017)  CEO ของ Fitbit แจ้งว่า Fitbit เตรียมปรับลดพนักงาน ลง 6 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากรายได้ในไตรมาส 4 ปี 2016 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้