Apple กำลังตรวจสอบปัญหา Battery บวมใน iPhone 8 บางเครื่อง

จากข่าวพบปัญหา Battery ใน iPhone 8 และ iPhone 8 Plus บางเครื่องในหลายประเทศ เช่นไต้หวัน, ญี่ปุ่น  ล่าสุด Apple กำลังตรวจสอบปัญหา Battery บวมใน iPhone 8 บางเครื่อง แล้ว