เปิดให้ดาวน์โหลด Windows 10 April 2018 Update วันที่ 30 เมษายน นี้

Microsoft เริ่ม เปิดให้ดาวน์โหลด Windows 10 April 2018 Update วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 และจะทยอย Update ให้ผู้ใช้ในวงกว้างตั้งแต่วันที่  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

Google เปลี่ยนภาพ Emoji รูปปืนเป็นปืนฉีดน้ำ

Google เปลี่ยนภาพ Emoji รูปปืนเป็นปืนฉีดน้ำ  บริษัท IT ขนาดใหญ่ อื่นๆ เช่น Apple, Twitter, Samsung, Microsoft มีการเปลี่ยนภาพ Emoji รูปปืน เป็นปืนฉีดน้ำ และปืนเด็กเล่น มาระยะหนึ่งแล้ว

รายได้และจำนวน Download Apps บน Smartphone สูงเป็นประวัติการณ์

รายได้และจำนวน Download Apps บน Smartphone สูงเป็นประวัติการณ์ ในไตรมาส 1 ปี ค.ศ. 2018 รายได้รวมบน Play Store และ App Store เพิ่มขึ้น 22% จำนวน Download เพิ่มขึ้นกว่า 10%