Microsoft แจ้งกำหนดเปิดตัว Microsoft Office 2019

เมื่อวานนี้ (26 กันยายน 2017) Microsoft แจ้งกำหนดเปิดตัว Microsoft Office 2019  เวอร์ชั่น Preview จะเปิดให้ใช้กลางปี 2018 ก่อนที่เวอร์ชั่น Official จะเปิดตัวหลังจากนั้นระยะหนึ่ง