Facebook ทดสอบฟีเจอร์ Today In เสนอข่าวท้องถิ่น

Facebook ทดสอบฟีเจอร์ Today In เสนอข่าวท้องถิ่น เหตุการณ์สำคัญและประกาศสำคัญตามพื้นที่ซึ่งสมาชิก Facebook อาศัยอยู๋ เริ่มทดสอบใน 6 เมือง 6 รัฐ ที่สหรัฐอเมริกา

เยอรมันเริ่มใช้กฏหมายปรับ Social เว็บไซต์อย่างหนัก แล้ว

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 เยอรมันเริ่มใช้กฏหมายปรับ Social เว็บไซต์อย่างหนัก สูงสุด $60 ล้านเหรียญ (ประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยล้านบาท) ถ้าไม่รีบลบ Contents สร้างความเกลียดชัง, ข่าวปลอม, หรือผิดกฏหมาย