ชม International Space Station ด้วย Google Street View

ชม International Space Station ด้วย Google Street View ความร่วมมือระหว่าง Google, NASA และมนุษย์อวกาศบนสถานีอวกาศแห่งนี้ เนื่องในโอกาสครบ 48 ปี การสัมผัสผิวดวงจันทร์เป็นครั้งแรกของมนุษย์ชาติ

Google ลบข้อมูลเวชระเบียนออกจากสารบบสืบค้น

Google ลบข้อมูลเวชระเบียนออกจากสารบบสืบค้น เพื่อไม่ให้มีการแสดงข้อมูลสุขภาพซึ่งเป็นความลับส่วนตัวเมื่อมีการ Search ด้วย Google อีกต่อไป

ชม Uluru มรดกโลกในออสเตรเลีย ด้วย Google Street View

Ayers Rock หรือ Uluru คือหินสีแดงขนาดมหึมาอายุกว่า 600 ล้านปี ในทวีปออสเตรเลีย ที่ UNESCO จัดให้เป็นมรดกโลก ชม Uluru มรดกโลกในออสเตรเลีย ด้วย Google Street View ครับ