รัฐสภาเยอรมนีผ่านกฏหมายปรับ Social Media สูงสุด $57 ล้านเหรียญ (ประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าล้านบาท) ถ้าไม่ลบ Content เนื้อหารุนแรงผิดกฎหมายอย่างชัดเจนภายในระยะเวลาที่กำหนด