CEO Uber ยอมรับภาพติดลบทำให้ London ไม่ต่อใบอนุญาต Uber

Dara Khosrowshahi – CEO Uber ยอมรับภาพติดลบทำให้ London ไม่ต่อใบอนุญาต Uber  ยืนยันว่าจะอุทธรณ์ต่อ Transport for London และพร้อมแสดงให้เห็นว่า Uber เป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมกับสังคม

 

 

Dara Khosrowshahi  ส่ง email ถึงพนักงาน Uber พูดถึงปัญหาล่าสุดที่ Transport for London ไม่ต่อใบอนุญาตให้ Uber ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2017 ซีอีโอคนใหม่ของ Uber บอกกับพนักงานว่าการตัดสินของขนส่ง London ไม่เป็นธรรมและยืนยันจะอุทธรณ์เรื่องนี้ อย่างไรก็ตามเขาเชื่อว่าสาเหตุสำคัญของการไม่ต่อใบอนุญาตมาจากชื่อเสียงและภาพพจน์ติดลบของ Uber

 

CEO Uber ยอมรับภาพติดลบทำให้ London ไม่ต่อใบอนุญาต Uber

 

Dara Khosrowshahi ยอมรับว่าความรู้สึกของคนทั่วไปที่มีต่อ Uber เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อที่จะเดินหน้าต่อไป Uber ต้องเรียนรู้ที่จะเป็นคู่ค้าที่ดีกับทุกเมืองที่ให้บริการ และแสดงให้เห็นว่า Uber ไม่เพียงเป็นบริการที่ยอดเยี่ยมแต่ยังเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในทุกสังคมที่ Uber ให้บริการ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2017 Transport for London แจ้งว่าจะไม่ต่อใบอนุญาตให้ Uber ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2017   ใบอนุญาตฉบับนี้ได้รับการต่ออายุชั่วคราว 4 เดือน (จากสิ้นเดือนพฤษภาคม 2017) โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะออกใบอนุญาตฉบับเต็มซึ่งมีอายุ 5 ปีให้ Uber หรือไม่ เนื่องจากปัญหาสิทธิ์ของพนักงานและปัญหาความปลอดภัย

Transport for London บอกสาเหตุที่ไม่ต่อใบอนูญาตให้ Uber  ว่าเป็นเพราะ Uber ไม่รับผิดชอบอย่างเพียงพอต่อหลายเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณะ เช่น การตรวจสอบประวัติคนขับ, ปัญหาใบรับรองแพทย์, การอธิบายเรื่องการนำ Software Greyball มาใช้กับรถ Uber ใน London เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม Uber สามารถอุทธรณ์คำสั่งของ Transport for London ภายใน 21 วัน โดยระหว่างรอการตัดสินยังสามารถให้บริการต่อไปตามปกติ

ปัจจุบัน ชาว London ใช้บริการ Uber ประมาณ 3.5 ล้านคน และมีคนขับ Uber ใน London 4 หมื่นคน

 

ที่มา: Engadget และ Cnet