Dick Costolo ออกจากตำแหน่ง CEO ของ Twiiter

Dick Costolo – CEO ของ Twitter พ้นจากตำแหน่งมีผล 1 กรกฎาคมนี้ และ Jack Dorsey ผ้ร่วมก่อตั้ง Twitter จะรักษาการในตำแหน่งไปจนกว่าจะได้ CEO คนใหม่

 

Dick Costolo

 

BBC เปิดเผยสาเหตุที่ Dick Costolo ต้องออกจากตำแหน่ง CEO ของ Twitter ว่าเป็นเพราะไม่สามารถทนแรงกดดันจากผู้ถือหุ้นที่เห็นว่าการเติบโตของ Twitter ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ไตรมาสแรกของปี 2015 Twitter ไม่สามารถทำรายได้ตามเป้าที่กำหนดและมีผลขาดทุน $162 ล้านเหรียญ (ประมาณห้าพันสามร้อยล้านบาท) ทำให้ราคาหุ้นของ Twitter ลดลงกว่า 30% และนักวิเคราะห์คาดว่าอัตราการเติบโตของ Twitter ในปี 2015 จะอยู่ที่ 14.1% จากที่ก่อนหน้านี้เคยเติบโตกว่า 30% นอกจากนี้ยังประเมินว่าในปี 2019 การเติบโตของ Twitter จะเหลือเพียง 6% เท่านั้น

BBC เปิดเผยว่างานหนักที่รอ CEO คนใหม่ของ Twitter อยู่ก็คือทำอย่างไรให้ Twitter สามารถดึงดูดสมาชิกใหม่และที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือทำอย่างไรให้สมาชิกหน้าใหม่ใช้บริการ Twitter อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ

Dick Costolo รับหน้าที่ CEO Twitter ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2010  หลังพ้นตำแหน่ง CEO เขาจะยังอยู่ใน Board ของ Twitter ต่อไปตามเดิม  ก่อนหน้าการร่วมงานกับ Twitterเขาก็คือผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Feedburner บริการ Feed ชื่อดังในอดีตที่ถูก Google ซื้อกิจการไปในปี 2007