DURUS หุ่นยนต์เดินเหมือนมนุษย์ – Walks Like A Human

 

Georgia Tech สาธิตหุ่นยนต์ตัวใหม่ DURUS ที่เข้าใกล้ความเป็นมนุษย์อีกขั้น เพราะสามารถลงจังหวะเท้าและก้าวเดินเหมือนมนุษย์

 

 

DURUS หุ่นยนต์เดินเหมือนมนุษย์ ได้รับการพัฒนาจนสามารถเลียนแบบวิธีการเดินของมนุษย์ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกหลังล้มเหลวมาหลายครั้ง

DURUS - หุ่นยนต์เดินเหมือนมนุษย์ - Walks Like A Human

Georgia Tech เปิดเผยว่าหุ่นยนต์ DURUS  รู้วิธีการลงน้ำหนักที่ส้นเท้า, การผลักตัวไปข้างหน้าด้วยหัวแม่เท้า หรือ ‘heel-strike and toe push-off’ ซึ่งเป็นวิธีการเดินของมนุษย์ และรู้จังหวะในการถ่ายน้ำหนักระหว่างการก้าวเท้า นอกจากนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ยังออกแบบเท้าเทียมจากโลหะรูปโค้งจนได้สัดส่วนที่ช่วยให้มันเดินได้เหมือนมนุษย์มากที่สุด เพื่อฉลองความสำเร็จครั้งนี้  DURUS ได้รางวัลเป็นรองเท้า Adidas เบอร์ 13

 

จุดประสงค์ในการพัฒนาครั้งนี้ก็เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตเท้าเทียมอัจฉริยะสำหรับผู้พิการและผู้ป่วยที่ยังไม่สามารถเดินด้วยตนเอง

 

ชม Clip ครับ

 

 

ที่มา: Techcrunch

ภาพและ Clip จาก YouTube