นักวิทยาศาสตร์พัฒนา EDCC ซุปเปอร์คอนกรีตไม่กลัวแผ่นดินไหว

ทีมนักวิทยาศาสตร์จาก University of British Columbia (UBC), ประเทศแคนาดา พัฒนา Eco-friendly Ductile Cementitious Composite หรือ EDCC ซุปเปอร์คอนกรีตไม่กลัวแผ่นดินไหว

 

 

อาคารสูงยุคปัจจุบันสร้างจากคอนกรีตเนื่องจากแข็งแรง, ทนทาน, ทนไฟ แต่คอนกรีตก็มีจุดอ่อนสำคัญคือไม่ทนต่อแรงดึง ทำให้ต้องมีการเสริมเหล็กเพื่อช่วยให้ทนต่อแรงสั่นสะเทือนเนื่องจากแผ่นดินไหว ล่าสุดคณะนักวิทยาศาสตร์จาก University of British Columbia (UBC) สามารถพัฒนา คอนกรีตชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมือนเหล็กคือทนต่อแรงสั่นสะเทือน และขั้นตอนการผลิตยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

นักวิทยาศาสตร์พัฒนา EDCC ซุปเปอร์คอนกรีตไม่กลัวแผ่นดินไหว

 

Salman Soleimani-Dashtaki นักวิทยาศาสตร์จาก UBC เปิดเผยว่าประมาณ 7% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกมากจากการผลิตคอนกรีตและซีเมนต์ โดยทุกๆ 1 ตันของการผลิตจะทำให้เกิด Carbon dioxide จำนวน 1 ตันเช่นกัน  แต่ EDCC ที่พัฒนาขึ้นมี Polymer-based Fibres, Fly Ash หรือฝุ่นขึ้เถ้าจากการผลิตซีเมนต์ และสารเติมแต่งอื่นๆ เป็นส่วนประกอบสำคัญ โดยมีซีเมนต์เป็นส่วนประกอบใน EDCC ประมาณ 30% เท่านั้น  ทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเหลวกว่าสามารถพ่นหรือเคลือบทับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้โครงสร้างอ่อนแอได้ ในเวลาเดียวกันยังมีคุณสมบัติสำคัญของเหล็กคือ แข็งแรงและยืดหยุ่นได้ดีกว่าคอนกรีตทั่วไป  

ทีมนักวิทยาศาสตร์แสดงประสิทธิภาพของ EDCC ให้ดูเป็นตัวอย่าง ด้วยการเคลือบ EDCC หนา 1 เซนติเมตรบนผนังที่ก่อด้วยอิฐ Block และทดสอบกับแรงสั่นสะเทือน (จำลอง) ขนาดแผ่นดินไหว 9  magnitude พบว่าเมื่อเจอแรงสั่นสะเทือนสูงๆ EDCC จะยึดผนังปูนไว้โดยจะงอไปมา ในขณะที่ผนังที่ไม่ได้เคลือบจะพังลง

 

 

EDCC จะเริ่มทดลองใช้ภายใน 2 – 3 เดือนหน้าที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในรัฐ Vancouver, แคนาดา โดยใช้เพื่อเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างอ่อนแอ เช่นเคลือบผนัง  รวมถึงทดลองใช้ในโรงเรียนเขต Roorkee  รัฐ Uttarakhand, ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อย

 

ที่มา: University of British Columbia (UBC)