Facebook จะไม่รับโฆษณาโปรโมทเพจที่นำเสนอ False News

Facebook ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของข่าวหลอกข่าวปลอม (False News) โดย Facebook จะไม่รับโฆษณาโปรโมทเพจที่นำเสนอ False News

 

 

Facebook เริ่มนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของ False News ตั้งแต่ปีก่อน โดยร่วมกันหน่วยงานและองค์กรเอกชนเพื่อร่วมตรวจสอบข่าวปลอมซึ่งถูก Post บน Facebook และ Flag ให้ผู้อ่านรับรู้ก่อนเปิดอ่าน นอกจากนี้บทความซึ่งถูกติดสัญลักษณ์ ‘Flag’ จะไม่สามารถใช้วิธีโฆษณากับ Facebook เพื่อโปรโมทบทความนั้นอีกต่อไป

 

Facebook จะไม่รับโฆษณาโปรโมทเพจที่นำเสนอ False News

 

ล่าสุด Facebook ยกระดับมาตรการป้องกัน False News ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น โดยตั้งแต่เมื่อวานนี้ (28 สิงหาคม 2017)  Facebook จะไม่รับโฆษณาเพื่อโปรโมท Facebook Page ซึ่งมีการนำเสนอ False News  จุดประสงค์เพื่อลดการเข้าถึง Facebook Page เหล่านี้ และส่งผลให้การแพร่ระบาดของ False News ลดลงรวมถึงลดช่องทางหารายได้จากการเผยแพร่ False News

Facebook แจ้งว่ามาตรการนี้ไม่ใช่การลงโทษอย่างถาวร เมื่อ Facebook Page เหล่านี้ปรับปรุงตัว หยุดเผยแพร่ False News ก็จะสามารถซื้อโฆษณาเพื่อโปรโมทเพจได้ตามเดิม

 

ที่มา: Facebook Newsroom และ Techcrunch