Facebook ลดอันดับ Links ไปยัง Website คุณภาพต่ำและสแปม

Facebook ลดอันดับ Links ไปยัง Website คุณภาพต่ำและสแปม  ทยอยปรับระบบ Algorithm สำหรับ News Feed ของผู้ใช้ Facebook ทุกคน เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

เพื่อให้ Facebook เป็นสังคมข่าวสารที่มีคุณภาพ Facebook แจ้งว่าเริ่มทยอยปรับระบบ Algorithm สำหรับ News Feed โดยจะลดอันดับ Links ใน News Feed ซึ่งนำไปยัง Website คุณภาพต่ำ เช่น พาดหัวไม่ตรงกับเนื้อข่าว, พาดหัวเกินกว่าเหตุ และ Spam Contents รวมถึง Links ซึ่งทำความรำคาญให้กับผู้ใช้ Facebook เช่น Links ไปยัง Contents ที่มีเนื้อหาสาระเพียงเล็กน้อย,  และ Links ไปยังโฆษณาที่ไม่เหมาะสมหรือแอบติด Malwares

 

Facebook ลดอันดับ Links ไปยัง Website คุณภาพต่ำและสแปม

 

ผลจากการ Update ครั้งนี้ จะทำให้ Links ไปยัง Website คุณภาพต่ำถูกดันไปอยู่ท้ายๆ ของ News Feed  ช่วยให้ผู้ใช้ Facebook มีโอกาสเจอกับ Links ประเภทนี้น้อยลง

ส่วนผลกระทบกับเจ้าของ Page ใน Facebook มี 2 ด้าน คือถ้าเป็น Page ที่เผยแพร่ Links ที่มีคุณภาพ จะมียอด Traffic เพิ่มขึ้น ส่วน Page ที่เผยแพร่ Links ไปยัง Website คุณภาพต่ำและสแปม จะมี Traffic ลดลงถ้าต้องการกลับมี Traffic เหมือนเดิมก็ต้องปรับปรุงวิธีนำเสนอให้ถูกต้อง

การ Update Algorithm สำหรับ News Feed ครั้งนี้ เป็นการทยอย Update ให้ผู้ใช้ Facebook ทุกคน เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ที่มา: Facebook Newsroom