Facebook เตรียมเพิ่มพนักงานอีก 3 พันคนทำหน้าที่คัดกรอง Contents

ปัญหา Contents เนื้อหารุนแรงใน News Feed และ Video Live Stream  ทำให้ Facebook เตรียมเพิ่มพนักงานอีก 3 พันคนทำหน้าที่คัดกรอง Contents ในปี 2018

 

 

Mark Zuckerberg – CEO และผู้ก่อตั้ง Facebook เตรียมตั้งหน่วย ‘Community Operations Team’ เพื่อทำหน้าที่คัดกรอง Contents ที่มีเนื้อหารุนแรง, แสวงผลประโยชน์จากเด็ก, มีถ้อยคำแสดงความเกลียดชัง  ทีมงานชุดนี้จะมีการจ้างพนักงานเพิ่มอีกประมาณ 3 พันคน ในปี ค.ศ. 2018 จากเดิมที่มีอยู่แล้ว 4,500 คน

 

Facebook เตรียมเพิ่มพนักงานอีก 3 พันคนทำหน้าที่คัดกรอง Contents

 

การเพิ่มจำนวนพนักงานคัดกรอง Contents จะช่วยให้ Facebook ดูแลจัดการกับคำร้องเรียนที่ได้รับจากผู้ใช้ Facebook สัปดาห์ละหลายล้านครั้ง ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ Facebook จะพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาเหล่านี้ เช่น ปรับปรุงให้ผู้ใช้แจ้งกับ Facebook ได้ง่ายขึ้น, ติดต่อกับหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสพปัญหาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น เป็นต้น

Contents เนื้อหารุนแรง ไม่ว่าจะเป็น ข่าวปลอม, บทความที่เต็มไปด้วยถ้อยคำรุนแรง, Live Stream การฆาตกรรม และการฆ่าตัวตาย ฯลฯ กำลังเป็นปัญหาที่ Facebook พยายามแก้ไขอย่างเต็มที่ ซึ่งถ้าไม่ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง อาจส่งผลต่อการเติบโตและผลกำไรของ Facebook – Social Media ที่มีผู้ใช้เกือบสองพันล้านคน

ปัจจุบัน Social Media ชื่อดัง เช่น Facebook, Google, YouTube, Twitter ต่างประสพปัญหาและกำลังเร่งหาวิธีดูแลจัดการกับ Contents เนื้อหารุนแรง ที่กำลังแพร่ระบาดใน Internets

 

ที่มา: Facebook และ CNet