Facebook เพิ่มหน้า Memories Page

Facebook เพิ่มหน้า Memories Page  พื้นที่รวบรวมช่วงเวลาที่น่ารำลึกถึงในอดีต ระหว่างผู้ใช้ Facebook กับเพื่อนๆ หรือครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นโพสท์, ภาพ, และเหตุการณ์สำคัญ 

ในแต่ละวันมีสมาชิก Facebook ใช้ฟีเจอร์ On This Day กว่า 90 ล้านคน เพื่อรำลึกถึงช่วงเวลาสำคัญในอดีตที่เคย Share ผ่าน Facebook  ดังนั้นเพื่อให้การค้นหาเหตุการณ์ที่ชวนจดจำในอดีตสะดวกยิ่งขึ้น Facebook เพิ่มหน้า Memories Page ซี่งจะประกอบด้วย Sections สำคัญๆ ดังนี้

 

Facebook เพิ่มหน้า Memories Page

 

  • On This Day  ฟีเจอร์แสดงโพสท์และเหตุการณ์สำคัญซี่งเกิดขึ้นในวันที่ปัจจุบันเมื่อปีก่อนๆ จะกลายเป็น เซ็คชั่นหนึ่งในหน้า Memories Page
  • Friends Made on This Day เซคชั่นนี้ จะแสดง Lists รายชื่อผู้ที่เริ่มเป็นเพื่อนกับผู้ใช้ Facebook ในวันนี้ (วันที่ปัจจุบัน) เมื่อปีก่อนๆ
  • Recaps of Memories นำเสนอสรุปเหตุการณ์ในอดีตเมื่อเดือนก่อน ในรูปแบบข้อความหรือวิดีโอสั้นๆ
  • Memories You May Have Missed  เซคชั่นนี้จะนำเสนอโพสท์สำคัญๆ เมื่อสัปดาห์ก่อนที่สมาชิก Facebook ไม่ได้ดู

สมาชิก Facebook สามารถควบคุมข้อมูลที่จะปรากฏบนหน้า Memories Page โดยสามารถกำหนดค่า ไม่ให้มีการแสดงเหตุการณ์ในอดีตของ ผู้ใดผู้หนึ่ง หรือวันใดวันหนึ่ง ได้จากหน้า Memories Page

หน้า Memories Page จะเริ่มทยอยเปิดให้สมาชิก Facebook ทุกคนได้ใช้ ทั้งจาก Desktop PC และจาก App Facebook บน Smartphone ทุกระบบ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดย Memories Bookmark จะอยู่ทางด้านซ้ายของ Facebook News Feed สำหรับผุ้ใช้ Desktop PC ส่วนผู้ใช้ Smartphone สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ โดยแตะที่ More แล้วเลือก Memories

 

ที่มา:  Facebook Newsroom