Fonts ประหยัดหมึกพิมพ์ที่สุด

 

สำหรับผู้ที่มีงานพิมพ์จำนวนมาก การเลือก Fonts อาจช่วยประหยัดค่าหมึกพิมพ์ได้อย่างไม่น่าเชื่อ เว็บไซต์ Lifehacker แนะนำ 3 Fonts ประหยัดหมึกพิมพ์ที่สุด

 

 

Font แต่ละแบบได้รับการออกแบบให้มี Style ที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกแบบตัวอักษรให้ถูกวัตถุประสงค์ในการใช้ และถูกใจที่สุด ความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยใน Font แต่ละแบบ ยังมีผลต่อปริมาณการใช้หมึกพิมพ์ด้วย   Lifehacker อ้างอิงข้อมูลของ Patrick Austin จาก Consumer Reports ว่า 3 Fonts ประหยัดหมึกพิมพ์ที่สุด คือ  Times New Roman, Calibri, และ Century Gothic

Fonts ประหยัดหมึกพิมพ์ที่สุด

 

Patrick Austin เปิดเผยว่า Fonts ‘Times New Roman’ ประหยัดหมึกพิมพ์กว่า Fonts ‘Arial’ ถึง 27% ซึ่งถ้าต้องพิมพ์งานเป็นประจำ การเปลี่ยน Fonts จะช่วยประหยัดเงินได้มากทีเดียว

 

ผมไม่แน่ใจว่าการตั้งค่า Fonts ที่แตกต่างกันจะส่งผลกับงานพิพม์ภาษาไทยหรือไม่ เพราะไม่ค่อยมีงานที่ต้องพิมพ์มากมายจนเห็นความแตกต่างครับ (Microsoft Office  เปลี่ยนมาใช้ Times New Roman  เป็น ‘Default Font’ แทน Arial  ตั้งแต่ Microsoft Office 2007 และเปลี่ยนมาใช้ Times New Roman  เป็น ‘Default Font’ ใน Office for Mac 2016 )

 

ภาพและเรื่องจาก: Lifehacker