Free Upgrade เป็น Windows 10 เหลืออีก 14 วันเท่านั้น

 

Microsoft เปิดตัว Windows 10 ตั้งแต่ 29 กรกฎาคม 2558 และให้สิทธิ์ Free Upgrade เป็น Windows 10 สำหรับผู้ใช้ Windows 7 และ Windows 8.1 ทุกคน Microsoft แจ้งว่าเหลือเวลา Upgrade ฟรีเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้น

 

 

ผู้ใช้ Windows 7 และ Windows 8.1 ที่ Upgrade เป็น Windows 10 แล้วไม่ถูกใจอาจทนใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2016 ซึ่ง Microsoft จะปล่อย Windows 10 Anniversary Update ซึ่งจะเป็นการอัพเดทแก้ไขข้อบกพร่องที่พบใน Windows 10 ครั้งใหญ รวมถึงออกฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่น่าใช้งานมากมาย และถ้ายังไม่ถูกใจจริงๆ สามารถ Downgrade กลับไปใช้เวอร์ชั่นเดิม ภายใน 30 วันนับจากวัน Upgrade เป็น  Windows 10 ครับ

Windows 10 - Free Upgrade เป็น Windows 10 เหลืออีก 14 วันเท่านั้น

พวกเราที่ใช้ Windows 7 และ Windows 8.1 สามารถ Free Upgrade เป็น Windows 10 ได้ที่  Microsoft Windows 10  ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2016 หรือภายในเวลา 2 สัปดาห์เท่านั้น

อย่าลืม Back Up ข้อมูลก่อน Upgrade เพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับ