Google จดลิขสิทธิ์อุปกรณ์ตรวจกลิ่นอัจฉริยะ

Google จดลิขสิทธิ์อุปกรณ์ตรวจกลิ่นอัจฉริยะ  กับ United States Patent เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2015  Smart Device ที่ Google คิดค้นขึ้นจะมี smart activity sensor คอยตรวจกิจกรรมที่ต้องใช้แรงของผู้ใช้ Smart Device นี้และประเมินกลิ่นตัวที่จะเกิดขึ้น

 

Google จดลิขสิทธิ์อุปกรณ์ตรวจกลิ่นอัจฉริยะ

CNet เปิดเผยว่า  Google จดลิขสิทธิ์อุปกรณ์ตรวจกลิ่นอัจฉริยะ เลขที่ 8,950,238 กับ United States Patent เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2015 โดยเจ้าอุปกรณ์อัจฉริยะตัวนี้จะติดตั้ง Smart Activity Sensor ที่จะ monitor การใช้ชีวิตของผู้ใช้ Smart Device นี้ว่าทำกิจกรรรมที่ต้องใช้แรงขนาดไหนและเมื่อถึงจุดที่ทำให้มีกลิ่นตัวก็จะแจ้งเตือนรวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับ Social Network เพื่อตรวจสอบว่ามีเพื่อนหรือคนสำคัญอยู่ใกล้กับผู้ใช้เครื่องและสามารถแนะนำเส้นทางเพื่อให้ผู้ใช้เครื่องสามารถหลีกเลี่ยงการพบกับเพื่อนในสภาพที่ไม่พร้อมหรือมีกลิ่นตัวอยู่

ลิขสิทธิ์ Smart Device นี้น่าจะถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์กระแสการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพซึ่งแน่นอนว่าทำให้เกิดเหงื่อและกลิ่นตัว ซึ่งสามารถแตกยอดไปเป็นอุปกรณ์ได้หลากหลายในอนาคต