Google จะแจ้งเตือน Websites ติดโฆษณาไม่ได้คุณภาพ

Google จะแจ้งเตือน Websites ติดโฆษณาไม่ได้คุณภาพ ใน 2- 3 สัปดาห์หน้า ให้ทำการปรับปรุงโฆษณาบน Websites เพื่อสามารถสร้างรายได้จากโฆษณาโดยไม่รบกวนผู้ติดตาม Contents

 

 

โฆษณาที่ไม่ได้คุณภาพรบกวนการติดตาม Contents บน Internet เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีการใช้ Ad Blocker เพื่อ Block โฆษณาทั้งหมด ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อเจ้าของ Websites ที่อาศัยโฆษณาเป็นแหล่งรายได้สำคัญ

 

Google จะแจ้งเตือน Websites ติดโฆษณาไม่ได้คุณภาพ

 

ผลสำรวจของ Google พบว่าผู้ใช้ Internet ส่วนใหญ่ไม่รังเกียจโฆษณา แต่ไม่ต้องการเห็นโฆษณาที่รบกวนการใช้ Internet ของตน โดยพบว่าผู้ใช้ Desktop PC ประมาณ 97% ไม่ต้องการเห็นโฆษณาแบบ Pop Up ในขณะที่ผู้ใช้ Smartphone หรือ Tablets ประมาณ 54% รำคาญโฆษณาแบบ Pop Up และอีกประมาณ 21% รู้สึกว่าโฆณาบนหน้าจอแออัดเกินไป รวมถึงโฆษณารบกวนรูปแบบอื่นๆ เช่น Sticky Ad, Animated Ad เป็นต้น

Google ยังพบว่าปัญหาโฆษณาไม่ได้คุณภาพจะพบในเว็บไซต์ของ Publishers ขนาดเล็กๆ มากกว่าบนเว็บไซต์ของผู้ให้บริการใหญ่ๆ เช่นบริษัทหรือสำนักข่าว

เพื่อช่วยให้ Publishers ขนาดเล็กซึ่งไม่มีผู้เชี่ยวชาญหรือมีออาชีพดูแลเรื่องโฆษณาโดยตรง ในอีก 2 – 3 สัปดาห์ Google จะแจ้งเตือน Websites ติดโฆษณาไม่ได้คุณภาพ ให้ทำการปรับปรุงแก้ไขโฆษณาของตนให้ได้มาตรฐานที่ Coalition for Better Ads กำหนดไว้

Google เชื่อว่าการปรับปรุงโฆษณาบนเว็บไซต์ให้ได้คุณภาพจะช่วยให้ Publishers ทั้งรายเล็กรายใหญ่ยังสามารถสร้างรายได้จากโฆษณาบน Internet ต่อไป

ตามที่ปรากฏในบทความ อันดับแรกๆ ที่ Publishers ต้องแก้ไขก็คือ ต้องไม่มีโฆษณาแบบ Pop Up และต้องเลือกขนาดโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับการชมผ่าน Smartphones และ Tablets  รวมถึงต้องไม่บรรจุโฆษณาในหน้าเว็บมากจนเกินไป

 

ที่มา: Official GoogleBlog –  The Keyword