Google จ่ายปีละ 3 พันล้านเหรียญค่า Default Search บน Safari

เป็นทั้งคู่แข่งและคู่ค้าในเวลาเดียวกัน CNBC เปิดเผยว่า Google จ่ายปีละ 3 พันล้านเหรียญค่า Default Search บน Safari ให้กับ Apple

 

 

ถึงจะแข่งกันแบบเอาเป็นเอาตายเพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจ Smartphone และธุรกิจ IT อื่นๆ แต่ในเวลาเดียวกัน Apple และ Google ก็เป็นคู่ค้าสำคัญ

CNBC รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจาก บริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Bernstein ว่า Google อาจจ่ายเงิน Apple ประมาณปีละ $3 พันล้านเหรียญ หรือเกือบหนึ่งแสนล้านบาทต่อปี เพื่อให้ Google ยังคงเป็น Default Search Engine บนเบราเซอร์  Safarai ของ Apple

 

Google จ่ายปีละ 3 พันล้านเหรียญค่า Default Search บน Safari

 

Toni Sacconaghi นักวิเคราะห์จาก Bernstein อ้างอิงเอกสารที่ถูกเปิดเผยในศาลเมื่อปี ค.ศ. 2014 ซี่งระบุว่า Google ต้องจ่ายเงินให้ Apple ปีละ $1 พันล้านเหรียญเพื่อรักษาสถานะ Default Search Engine โดยตั้งสมมติฐานว่า ด้วยจำนวนยอดจำหน่าย iPhone ที่เพิ่มขึ้น และจำนวน Traffic ที่เพิ่มขึ้นของ Google บน iPhone นับจากปี ค.ศ. 2014 น่าจะทำให้ค่า Default Search Engine ในปัจจุบันะอยู่ที่ปีละ $3 พันล้านเหรียญ

ปัจจุบันการ Search ข้อมูลส่วนใหญ่เกิดขึ้นบน Smartphone ซึ่ง iPhone ครองส่วนแบ่ง Smartphone อยู่ประมาณ 18% และส่วนใหญ่ใช้เบราเซอร์ Safari ทำให้ Google จำเป็นต้องรักษาสถานะ Default Search Engine บน Safari ไว้  ในเวลาเดียวกัน Apple ก็ยังจำเป็นต้องมี Google Search เพื่อบริการลูกค้าจำนวนมากที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เนื่องจาก Search Engine อื่นๆ  เช่น Microsoft Bing, Yahoo Search  และ DuckDuckGo ถึงจะมีความสามารถในการ Search ข้อมูลระดับเดียวกับ Google Search แต่ทั้งหมดยังเทียบไม่ได้ถ้าเป็นการ Search ด้วยภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

งานนี้เรียกว่าแข่งขันกันไปและค้าขายกันไป เป็นกรณีศึกษาสำหรับการทำธุรกิจยุคใหม่

 

ที่มา: Techcrunch