Google ปรับโฉม Google Dashboard ใหม่

Google ปรับโฉม Google Dashboard ใหม่ เพื่อความสะดวกในการใช้งานบนทุกอุปกรณ์

 

 

Google พัฒนา Google Dashboard ตั้งแต่ ค.ศ. 2009 เพื่อให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลการใช้บริการ Google ของแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Gmail, Google Chrome ฯลฯ นอกจากนี้ยัง Links ไปถึงวิธีตั้งค่าและแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาจากการใช้บริการ Google แต่ละอย่าง

 

Google ปรับโฉม Google Dashboard ใหม่

 

ล่าสุด Google ปรับโฉม Google Dashboard ใหม่ แบบยกเครื่อง เพื่อความสะดวกในการใช้งานบนทุกอุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก Smartphone และ Tablet

จากหน้า Google Dashboard ผู้ใช้สามารถเห็นภาพรวมการใช้บริการของ Google ทั้งหมดของตน นอกจากนี้ Google Dashboard โฉมใหม่ยังเชื่อมโยงกับเครื่องมือตั้งค่าเพื่อควบคุมความเป็นส่วนตัว (Privacy Control) ในการใช้บริการของ Google  ไม่ว่าจะเป็น My Activity, My Account, และ Privacy Checkup

Google แจ้งว่าจะทยอย Update Google Dashboard โฉมใหม่สำหรับผู้ใช้ทุกคน ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

 

ที่มา: Official Google Blog – The Keyword