Google เพิ่ม ภาพหน้าจอ Android Watch คอลเล็คชั่นใหม่

Google เพิ่ม ภาพหน้าจอ Android Watch คอลเล็คชั่นใหม่ อีก 17 ภาพ รวมถึงภาพ Icon ดังๆ อย่าง Hello Kitty และ Angry Birds

 

ภาพหน้าจอ Android Watch

 

Android Wear Watch Face หรือ ภาพหน้าจอ Android Watch ที่ Google เพิ่มมาในคราวนี้มี 17 ภาพจากที่มีอยู่เดิมแล้วมากกว่า 1,500 ภาพ  โดย Collection ใหม่นี้มีความโดดเด่นที่มีภาพ Icon ที่พวกเรารู้จักกันเป็นอย่างดีเช่น Hello Kitty, Angry Birds, Bang&Olufsen ฯลฯ และยังมี Design แบบ Classic ให้เลือกอีกหลายแบบด้วย

 

 

ภาพหน้าจอ Android Watch คอลเล็คชั่นนี้มีทั้งที่เป็น Free Download และที่ต้องชำระเงินซื้อ  พวกเราที่ใช้ Android Watch และอยากเปลี่ยนหน้าภาพหน้าจอให้เข้ากับบรรยากาศก็ Click ที่ Google Play ครับ

Android Watch Android Watch1 Android Watch2 Android Watch3 Android Watch4