Google รวมกิจการ Nest เข้าอยู่ใน Google Hardware

Google รวมกิจการ Nest เข้าอยู่ใน Google Hardware ซี่งอยู่ภายใต้การดูแลโดย Rick Osterloh อดีต CEO ของ Motorola

 

 

ปี ค.ศ. 2014 Google ซื้อกิจการ Nest ซึ่งพัฒนาและผลิตสินค้า Home Automation ที่ได้รับความนิยมหลายชนิด เช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิในบ้าน   ด้วยเงิน $3.2 พันล้านเหรียญ โดยคงสถานะ Nest เป็นบริษัทที่มีทีมบริหารของตนเองไม่ขึ้นตรงกับ Google

 

Google รวมกิจการ Nest เข้าอยู่ใน Google Hardware

 

เมื่อวานนี้ Rick Osterloh  – ผู้ดูแลแผนก Google Hardware แจ้งผ่าน Google Official Blog ว่า Google รวมกิจการ Nest เข้าอยู่ใน Google Hardware จุดประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการพัฒนาสินค้า Home Automation ของ Nest ที่มีระบบ Google Artificial Intelligence และ Google Assistant เป็นหัวใจสำคัญ

หลังการรวมกิจการ Marwan Fawaz – CEO ของ Nest จะอยู่ภายใต้การดูแลของ  Rick Osterloh  หัวหน้าแผนก Google Hardware ซึ่งปัจจุบันรับผิดชอบสินค้า Google Home, Pixel Smartphone และ Chromecast โดยสินค้า Home Automation แบรนด์ Nest จะอยู่ในท้องตลาดต่อไปตามเดิม รวมถึงไม่มีการปรับลดพนักงาน

การรวมกิจการ Nest เข้าอยู่ใน Google Hardware เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ Home Automation โดยนำเทคโนโลยี Artificial Intelligence และ  Assistant ซึ่ง Google เป็นผู้นำมาใช้ เพื่อรับมือกับคู่แข่งสำคัญคือ Amazon และ Apple

 

ที่มา: Cnet และ Google Official Blog