Google ส่งสัญญาน Internet ผ่าน Balloon ช่วย Puerto Rico

US Federal Communications Commission อนุญาตให้ Alphabet บริษัทแม่ของ Google ส่งสัญญาน Internet ผ่าน Balloon ช่วย Puerto Rico ที่ประสพภัยพิบัติจาก Hurricane Maria

 

 

Hurricane Maria ที่พัดผ่าน Puerto Rico และหมู่เกาะ Virgin Islands เมื่อปลายเดือนกันยายน 2017 สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อระบบสาธารณูปโภค, เกิดการขาดแคลนอาหาร   จนถึงเวลานี้ พื้นที่ประมาณ   83 %  ของ Puerto Rico, 57% ของ US Virgin Islands และพื้นที่ทั้งหมดบนเกาะ  St. John ไม่สามารถใช้ Internet

 

Google ส่งสัญญาน Internet ผ่าน Balloon ช่วย Puerto Rico

 

ล่าสุด US Federal Communications Commission หรือ FCC อนุญาตให้ Alphabet บริษัทแม่ของ Google นำโครงการ Project Loon เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาฉุกเฉินไม่มีสัญญาน Internet  แล้ว โดยจะส่งสัญญาน LTE จาก Balloon ไปยังประชาชนผ่านผู้ให้บริการ Telecom ใน Puerto Rico

โครงการ Project Loon เริ่มเมื่อ ค.ศ. 2013 โดยอยู่ภายใต้การพัฒนาของทีม Google X ก่อนจะถูกโอนมาเป็นส่วนหนึ่งของ Alphabet ภายใต้หน่วยงาน X “innovation lab”  จุดประสงค์ของโครงการคือการส่งสัญญาน Internet ไปยังพื้นที่ห่างไกลด้วย Balloon ซึ่งลอยอยู่ ณ ระดับความสูง 60,000 ฟุต โดยสามารถอยู่ในบรรยากาศได้มากกว่า 100 วัน ผู้ใช้ Internet จะได้รับสัญญาน Internet ที่ส่งจาก Balloon ผ่านผู้ให้บริการ Telecom ในพื้นที่

การแก้ไขปัญหาสัญญาน Internet ด้วยโครงการ Project Loon ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก เพราะ Project Loon เคยส่งสัญญาน Internet ผ่านบริษัทโทรคมนาคม Telefonica ไปยังชาวเปรูที่ประสพปัญหาน้ำท่วมเมื่อต้นปี 2017 มาแล้ว

ภัยพิบัติจาก Hurricane Maria ที่พัดถล่ม Puerto Rico  ทำให้บริษัท IT ขนาดใหญ่หลายแห่งอาสาเข้าไปร่วมฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภค นอกจาก Google แล้วยังมี Tesla และ Facebook  เป็นต้น

 

ที่มา: Techcrunch