Google เตรียมแบน Apps สร้างบัตรประชาชนปลอม ใน Google Play Store

Google เดินหน้ากวาดล้าง Apps ที่ไม่เหมาะสมและอาจเป็นภัยต่อผู้ใช้ Smartphone Android ล่าสุด Google เตรียมแบน Apps สร้างบัตรประชาชนปลอม ใน Google Play Store

 

 

Google ปรับเปลี่ยนนโยบายใน Google Play Developer Policy Center ในข้อกำหนดเกี่ยวกับ Deceptive Behavior หรือแอพที่เข้าข่ายพฤติกรรมหลอกลวง  เพิ่มหัวข้อ Enabling Dishonest Behavior ไม่อนุญาตให้มีการพัฒนา Apps ซึ่งเป็นช่องทางไปสุ่พฤติกรรมที่ไม่สุจริต

 

Google เตรียมแบน Apps สร้างบัตรประชาชนปลอม ใน Google Play Store
โดยสรุปก็คือไม่อนุญาตให้มีการพัฒนา Apps ซึ่งเข้าข่ายหลอกลวงผู้อื่น รวมถึง App ซึ่งปลอมหรือเลียนแบบ บัตรประชาชน, พาสปอร์ต, วุฒิบัตร, เครดิตคาร์ด, ใบขับขี่ และบัตรประกันสังคม ฯลฯ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม

Apps ที่พัฒนาเพื่อความบันเทิงหรือเล่นสนุกโดยใช้วิธีนี้ ก็ถูกห้ามเช่นกันโดยไม่มีข้อยกเว้น

 

ที่มา: Android Police