Google เพิ่ม 4 ฟีเจอร์ใหม่ใน Google Photos

 

หลังเปิดตัวมาพักใหญ่ ปัจจุบัน Google Photos กลายเป็นหนึ่งในบริการ Cloud Photo Sharing ที่มีความสามารถโดดเด่น ล่าสุด Google เพิ่ม 4 ฟีเจอร์ใหม่ใน Google Photos

4 ฟีเจอร์ใหม่ใน Google Photos ประกอบด้วย

 

1. Rediscover You Memories  ฟีเจอร์นี้ Google Photos พัฒนาเพื่อรองรับจำนวนภาพที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้ Google Photos  เมื่อมีการ Upload ภาพที่ถ่ายร่วมกับเพื่อนๆ ระบบจดจำใบหน้า (Facial Recognition) ของ Google Photos  จะรวบรวมภาพในอดีตที่ถ่ายร่วมกับเพื่อนคนเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกัน จัดทำเป็น Card เพื่อให้เราสามารถย้อนรำลึกถึงอดีตโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องทำการคัดเลือกเองอีกต่อไป

rediscover-your-memories - 4 ฟีเจอร์ใหม่ใน Google Photos

 

2. Recent Highlights from Your Photos ฟีเจอร์นี้ Google พัฒนาสำหรับผู้ใช้ Google Photos ที่กำลังมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้น และมีการถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง  ระบบ Auto Assistant ของ Google Photos จะทำการคัดเลือกภาพดีที่สุดที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นและนำเสนอเป็นระยะๆ  ตัวอย่างเช่นการมีสมาชิกตัวน้อยในครอบครัว ระบบอาจรวบรวมภาพพัฒนาการของเด็กให้ชมทุกๆ เดือน เป็นต้น

recent-hihglights

 

3. Animations from Videos  ก่อนหน้านี้ Google Photos มีฟีเจอร์สร้าง Animations จากภาพ ล่าสุด Google Photos สามารถสร้าง Animations จาก Videos ด้วย และเราสามารถ Share Animations จาก Vidoe ให้เพื่อนๆ ได้เช่นเดียวกับ Animations จากภาพ

new-animation

 

4. Fix Sideways Pictures  เมื่อ Google Photos พบ Sideways Picture หรือภาพที่จัดวางไม่ถูกต้อง ระบบจะรวมภาพเหล่านี้และแสดงใน Card เพื่อให้ผู้ใช้ Google Photos ทำการ Rotate ภาพให้ถูกต้อง

sideways-pictures

 

ทั้ง 4 ฟีเจอร์ Google จะ Update โดยอัตโนมัติให้ผู้ใช้ Google Photos ทุกคน ทั้ง Android, iOS และบน Website โดยเราสามารถเลือกเปิดหรือปิดการใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ได้จาก Settings ของ Google Photos ครับ

 

ที่มา: Google Phots (The Keyword)