Google แกัปัญหา Click โฆษณาโดยไม่ตั้งใจบน Smartphone

หน้าจอที่มีพื้นที่จำกัดบน Smartphone และ Tablet เป็นสาเหตุที่ผู้ใช้อาจสัมผัสปุ่มโฆษณาโดยไม่รู้ตัว ทำให้  Google แกัปัญหา Click โฆษณาโดยไม่ตั้งใจบน Smartphone และ Tablet ด้วยการปรับปรุงวิธี Click และการแสดงผลโฆษณา โดยมีการ Update 3 จุดสำคัญ

 

Google แกัปัญหา Click โฆษณาโดยไม่ตั้งใจบน Smartphone

 

1. Blocking clicks that happen close to the image edge  เพื่อป้องกันความผิดพลาดของผู้ใช้ Smartphone และ Tablet ที่เกิดขึ้นเมื่อ Swipe หน้าจอเพื่ออ่านข้อมูลแต่บังเอิญสัมผัสกับโฆษณา  Google จะ Block การ Click โฆษณาที่ใกล้กับขอบของหน้าโฆษณา  ผู้ต้องการชมโฆษณาผ่านอุปกรณ์ Mobile ต้อง Click บริเวณกลางโฆษณาเท่านั้น (ตามภาพ)

2. Blocking clicks on the app icon ในกรณี  in-app ads กูเกิ้ลจะ Block การ Click ที่ app icon เพื่อป้องกันผู้ต้องการ Click ปุ่มปิดโฆษณาแต่บังเอิญสัมผัสกับ app icon (ตามภาพ)

3. Adding a clickability delay โฆษณาจะไม่สามารถ Click ทันที แต่จะมีการ Delay สั้นๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจก่อน Click โฆษณา

 

Googl เปิดเผยว่าการสำรวจโดยสำนักวิจัยข้อมูลอิสระเคยพบว่าประมาณ 50% ของการ Click โฆษณาบนอุปกรณ์ Mobile เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ  และการที่ Google แกัปัญหา Click โฆษณาโดยไม่ตั้งใจบน Smartphone และ Tablet จะส่งผลดีให้ทั้งผู้ใช้อุปกรณ์ Mobile และผู้ลงโฆษณา โดยผู้ใช้ไม่ต้องออกจากหน้า Web หรือ App ที่ใช้อยู่โดยไม่ตั้งใจ ในขณะที่ผู้ลงโฆษณาจะได้ clickthrough stats ที่ถูกต้องแม่นยำและได้  conversion rates ที่ดีขึ้น

 

ที่มา: Google Inside Adwords