Google แจ้งว่า เทคโนโลยีการคุยโทรศัพท์ด้วยระบบ AI จะมีการแจ้งให้รู้ล่วงหน้า

Google แจ้งว่า เทคโนโลยีการคุยโทรศัพท์ด้วยระบบ AI จะมีการแจ้งให้รู้ล่วงหน้า ว่าผู้รับสายกำลังคุยกับระบบ Artificial Intelligence ไม่ใช่คุยกับมนุษย์

 

งานสัมมนา Google I/O 2018 ซี่งเพิ่งจบลงเมื่อไม่กี่วันก่อน Google เปิดตัวโครงการใหม่ๆ จำนวนมาก แต่ทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับระบบ Artificial Intelligence หรือ AI ซี่งปัจจุบัน Google เป็นผู้นำในเทคโนโลยีด้านนี้

 

Google แจ้งว่า เทคโนโลยีการคุยโทรศัพท์ด้วยระบบ AI จะมีการแจ้งให้รู้ล่วงหน้า

 

โครงการส่วนใหญ่ ได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าสัมมนาและผู้เชี่ยวชาญ ด้านเทคโนโลยี แต่ที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากที่สุด คือ Duplex System  หรือฟีเจอร์ที่ ระบบ AI สามารถคุยโทรศัพท์กับผู้อื่นได้เช่นเดียวกับมนุษย์  การพัฒนาของ Google ไปไกลถึงขั้นที่เทคโนโลยี DeepMind WaveNet Audio-generation สามารถเลียนแบบรูปแบบการพูดของคนได้อย่างแทบไม่ผิดเพีี้ยน เช่น การใช้ภาษาและสำนวนแบบชาวบ้าน, การแทรกประโยคด้วย “uh”, “um” (เอ่อ, อื่ม) เมื่อกำลังนึกคำพูดอยู่ เป็นต้น

คนส่วนใหญ่ในงานสัมมนาต่างที่งในความสามารถของ Duplex System ที่ทีมงานสาธิตโดย ให้ระบบ AI พูดคุยโทรศัพท์กับช่างทำผมเพื่อนัดหมายเวลา ได้ไม่ต่างจากคนทั่วไป แต่ในเวลาเดียวกันผู้เชี่ยวชาญบางส่วนได้ท้วงติงว่าไม่เหมาะสม และอาจส่งผลกระทบต่อสังคม เนื่องจาก ผู้รับสายไม่รู้ว่ากำลังพูดอยู่กับระบบ AI ไม่ใช่มนุษย์ ซี่งเปรียบเสมือนการหลอกลวง

ล่าสุด Google แจ้งว่า ในงานสัมมนา Google I/O เป็นเพียงการสาธิตความสามารถของ เทคโนโลยี DeepMind WaveNet Audio-generation ใน  Duplex System เท่านั้น และเป็นเพียงตัวอย่าง (Demo)  ส่วนหนึ่งจากฟีเจอร์ที่กำลังพัฒนาอยู่ ซี่งจะเขียนโปรแกรมให้มีการเปิดเผยอย่างเหมาะสมต่อผู้รับว่ากำลังคุยอยู่กับระบบ AI

Google แจ้งว่า เข้าใจและเห็นคุณค่าในข้อท้วงติงต่อฟีเจอร์ Google Duplex System และ ยืนยันว่าให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างโปร่งใส

 

ที่มา:  The Verge และ BBC