Google เปิดตัว Google Accessibility Scanner

 

Google เปิดตัว Google Accessibility Scanner – Android App ช่วย Scan และปรับปรุง App ที่ติดตั้งใน Smartphone ให้เหมาะกับการใช้งานของผู้มีปัญหาอวัยวะบางส่วนในร่างกาย

 

 

Google Accessibility Scanner คือ App ที่ช่วยให้ผู้ใช้ Android ที่มีปัญหากับอวัยวะบางส่วนในร่างกายเช่นปัญหาด้านสายตา, ตาบอดสี ฯลฯ ปรับแต่ง App ในเครื่องให้เหมาะกับวิธีใช้ของตนมากที่สุด ด้วยการ Scan และแจ้งว่า App นั้นๆ สามารถปรับแต่งด้าน Accessibility ใดบ้างเช่น ปรับแต่งขนาดตัวอักษร, ปรับสีให้เหมาะกับสายตาของผู้มีปัญหาตาบอดสี, ปรับแต่งความเร็วของ Navigation Tool ฯลฯ  โดยผู้ใช้ App สามารถเลือกปรับแต่งด้วยตนเองหรือแจ้งให้ผู้พัฒนา App ช่วยปรับปรุงเพิ่มเติมความสามารถที่ขาดไปเหล่านี้

Google Accessibility Scanner

ขั้นตอนการเริ่มใช้ Accessibility Scanner ภายหลังติดตั้ง App แล้วนี้ ให้เลือก Settings > Accessibility และเปิดใช้งาน  Accessibility Scanner จากนั้นกดปุ่ม Accessibility Scanner button ขณะที่เปิดใช้ App ที่ต้องการ Scan อยู่

พวกเราที่ใช้ Android สามารถติดตั้ง Google Accessibility Scanner ได้ฟรีจาก Google Play Store ครับ