จากระบบ AI ทั้งหมด Google AI ฉลาดที่สุด แต่ยังสู้มนุษย์ไม่ได้

งานวิจัยจาก Chinese Academy of Sciences’ Research Center พบว่า จากระบบ AI ทั้งหมด Google AI ฉลาดที่สุด แต่ยังสู้มนุษย์ไม่ได้

 

 

นักวิทยาศาสตร์ 3 คน จาก Chinese Academy of Sciences’ Research Center on Fictitious Economy & Data Science เปิดเผยผลวิจัย Artificial Intelligence 50 ระบบจากทั่วโลก พบว่า AI ของ Google เป็นระบบที่ฉลาดที่สุด อันดับรองลงมาได้แก่ Baidu, Microsoft Bing และ Siri

 

จากระบบ AI ทั้งหมด Google AI ฉลาดที่สุด แต่ยังสู้มนุษย์ไม่ได้

 

เพื่อเปรียบเทียบความฉลาดของมนุษย์ และ ระบบ Artificial Intelligence ทั้งหมด นักวิทยาศาสตร์คณะนี้ใช้ IQ Score ที่พัฒนาขึ้นโดยเปรียบเทียบความฉลาด 4 อย่างคือ

  1. Knowledge Acquisition Ability
  2. Knowledge Creation Ability
  3. Knowledge Mastery Ability
  4. Knowledge Feedback Ability

 

ผลการวิจัยครั้งนี้  Google AI มี IQ Score 47.28, Baidu มี IQ Score 32.92, Microsoft Bing มี IQ Score 31.98 และ Siri มี IQ Score 23.94 แต่เมื่อเทียบกับความฉลาดของมนุษย์พบว่ายังสู้ไม่ได้ เพราะเด็กอายุ 6 ขวบ มี IQ Score อยู่ที่  55.5 และวัยรุ่นอายุ 18 ปี มี IQ Score อยู่ที่ 97

 

อย่างไรก็ตามน่าสังเกตว่าความฉลาดของระบบ AI เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยปี ค.ศ. 2014 ซึ่ง Google AI มี IQ Score  26.5 ส่วน IQ Score ของ Microsoft Bing อยู่ที่ 13.5 (ในปีนั้นไม่ได้วิเคราะห์ AI ของ Baidu และ Siri) พบว่าความฉลาดของ Google AI เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า ในขณะที่ Microsoft Bing ฉลาดขึ้นมากกว่า 2 เท่า

 

พวกเราที่สนใจสามารถ Download งานวิจัยชิ้นนี้ ได้จาก Cornell University Library ครับ

 

ที่มา: CNBC