ฝึก Google Artificial Intelligence ตรวจเบาหวานขึ้นตา

Google นำระบบ Deep Learning Algorithm มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ด้วยการ ฝีก Google Artificial Intelligence ตรวจเบาหวานขึ้นตา

ฝึก Google Artificial Intelligence ตรวจเบาหวานขึ้นตา

จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาการของโรคเบาหวานทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่ออวัยวะสำคัญของร่างกายหลายๆ ส่วน รวมถึงต่อดวงตา  ภาวะ Diabetic Retinopathy (DR) หรือเบาหวานขึ้นตาส่งผลให้ตาพร่ามัว ถ้าไม่ได้รับการดูแลจากจักษุแพทย์ทันเวลาอาจส่งผลให้ตาบอดอย่างถาวร

 

ปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคเบาหวานทั่วโลกประมาณ 415 ล้านคน ซึ่งทุกคนมีความเสี่ยงต่ออันตรายจากภาวะ Diabetic Retinopathy (DR) หรือเบาหวานขึ้นตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อยู่ไกลจากเครื่องมือและจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ Google ตัดสินใจฝีกระบบ Deep Learning Algorithm ของตนให้เรียนรู้ภาวะเบาหวานขึ้นตา

โครงการนี้เริ่มจากการรวบรวมภาพถ่ายจอตา 128,000 ภาพ ใช้ทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 3 – 7 คนวิจนิจฉัยความผิดปกติของจอตาที่เกิดจาก ภาวะ Diabetic Retinopathy (DR) ทีละภาพ โดยใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐฯ และอินเดียจำนวนรวม 54 คน จากนั้นป้อนข้อมูลภาพทั้งหมดให้ Google AI เรียนรู้

เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ Google AI ว่าสามารถเรียนรู้ภาวะเบาหวานขึ้นตาได้ระดับใด  Google ให้ระบบอ่านภาพจอตาชุดใหม่จำนวน 12,000 ภาพ ต่อหน้าสักขีพยานที่เป็นจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้รับการรับรองจาก U.S. Board-certified Ophthalmologists ผลปรากฎว่า Google Artificial Intelligence สามารถวินิจฉัยภาวะเบาหวานขึ้นตาได้พอๆ กับจักษุแพทย์

เป้าหมายต่อไปของทีมงาน Deep Learning ก็คือการสอนระบบ Artificial Intelligence  ให้สามารถบอกอาการโรคด้วยภาพ 3 มิติจาก Optical Coherence Tomography รวมถึงการทำงานแบบอัตโนมัติ เพื่อให้จักษุแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งไม่ใช่จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใช้ประกอบการวินิจฉัยโรค ซึ่งทั้งหมดเป็นโครงการระยะยาวที่ต้องผ่านการทดสอบและวิจัย ที่สำคัญคือต้องผ่านการอนุมัติจาก FDA ของสหรัฐอเมริกา

ที่มา: Google Research Blog และ Engadget