Google Chrome เริ่มใช้ฟีเจอร์ Ad Block แล้ว

Google Chrome เริ่มใช้ฟีเจอร์ Ad Block แล้ว ไม่แสดงโฆษณารูปแบบไม่เหมาะสม รบกวนทำความรำคาญผู้ใช้ Internet มากเกินไป

 

 

Google เริ่มแจ้งถึงการพัฒนา Google Chrome ที่สามารถ Block โฆษณาที่ทำความรำคาญ, รบกวนผู้ใช้ Internet  เมื่อเดือนเมษายน 2017 และแจ้งอย่างเป็นทางการว่าจะเริ่มต้น Block โฆษณาในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2018

ล่าสุด Google Chrome เริ่มใช้ฟีเจอร์ Ad Block แล้ว โดยยึดตามมาตรฐานที่กำหนดโดย Better Ads Standards ซึ่ง Google เป็นสมาชิก

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018  ทีมงาน Google Chrome แจ้งรายละเอียดการ Block โฆษณาที่รบกวนผู้ใช้  ตามที่ Better Ads Standards กำหนดไว้ 4 แบบบน Desktop Computer และอีก 8 แบบบน Smartphone (ตามภาพ)

 

Google Chrome เริ่มใช้ฟีเจอร์ Ad Block แล้ว

โดยสรุปก็คือ เจ้าของเว็บไซต์ ห้ามติดตั้งโฆษณาที่เข้าข่ายรบกวน, ทำความรำคาญต่อผู้ใช้ Internet ดังนี้

  • ห้ามโฆษณาแบบ  Pop-up
  • ห้ามโฆษณาเต็มหน้าที่ปิดหน้าเว็บทั้งหมดหรือปิดระยะเวลาหนึ่งก่อนจะให้ชมเนื้อหาจากหน้าเว็บไซต์
  • ห้ามโฆษณาขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหน้าเว็บส่วนใหญ่ หรือเกิน 30% ของหน้าจอ Smartphone
  • ห้ามโฆษณาที่เปิดเสียงโดยอัตโนมัติ
  • ห้ามโฆษณาแบบ Flashing Animated

 

ผู้ใช้ Google Chrome จะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อใช้เว็บไซต์ที่มีโฆษณารบกวนผู้ใช้ และต้องยืนยันว่าต้องการให้แสดงโฆษณา แต่เมื่อครบ 30 วัน เจ้าของเว็บไซต์ยังไม่แก้ไขให้ได้มาตรฐานของ Better Ads Standards  ระบบของ Google Chrome จะระงับโฆษณาทันที

 

ที่มา: Chromium Blog