Google ขยายพื้นที่ Google Data Center Singapore

Google ขยายพื้นที่ Google Data Center Singapore ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ใช้บริการ Google ในทวีปเอเซียและทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ใกล้กับสิงคโปร์อย่างไทยและมาเลเซีย

 

Google Data Center Singapore

 

Google เปิดเผยว่าหลังจากเปิดใช้ Google Data Center ในประเทศ Singapore ในปี 2013 จำนวนผู้ใช้ Internet ในเอเซียยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเซียใต้และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ Google ตัดสินใจเพิ่มความสามารถของ Google Data Center Singapore ด้วยการสร้าง Data Center อีกแห่งหนึ่งใกล้กับ Data Center เดิม โดยยังคง concept เดิมคือใช้เทคโนโลยีระดับสูงสุดในขณะเดียวกันก็จะเป็น Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเซีย น้ำที่ใช้ใน Google Data Center Singapore จะเป็นน้ำจากการ Recycle (ยกเว้นน้ำดื่ม)

 

 

โครงการนี้ทำให้เงินลงทุนใน Google Data Center ที่สิงคโปร์สูงถึง $500 ล้านเหรียญหรือประมาณหนึ่งหมื่นหกพันล้านบาท นักวิเคราะห์จาก Tech Crunch เปิดเผยว่า Google  Data Center จะช่วยให้ผู้ใช้บริการของ Google ทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้เร็วและมีประสิทธิภาพขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทวีปเอเซียและผู้ใช้บริการ Google ที่อยู่ใกล้ๆ กับสิงคโปร์อย่างไทย, มาเลเซีย, และอินโดนีเซีย