Google DeepMind อ่านริมฝีปากได้ดีกว่านักอ่านริมฝีปากมืออาชีพ

DeepMind ระบบ Artificial Intelligence ของ Google ประสพความสำเร็จเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่าง ล่าสุด Google DeepMind อ่านริมฝีปากได้ดีกว่านักอ่านริมฝีปากมืออาชีพ

Google DeepMind อ่านริมฝีปากได้ดีกว่านักอ่านริมฝีปากมืออาชีพ

มหาวิทยาลัย Oxford ในประเทศอังกฤษ ร่วมกับ ทีมงาน DeepMind จาก Alphabet บริษัทแม่ของ Google ฝึกให้ระบบ AI ของ Google DeepMind เรียนรู้การอ่านริมฝีปากโดยดูรายการที่ออกอากาศบน TV นาน 5,000 ชั่วโมง

 

รายการ TV ที่นำมาให้ DeepMind เรียนรู้ เป็นรายการที่ฉายระหว่างเดือนมกราคม ค.ศ. 2010 ถึง เดือนธันวาคม ค.ศ. 2015  รวมทั้งหมด 5,000 ชั่วโมง จากนั้นก็ให้ระบบทดสอบความสามารถกับนักอ่านริมฝีปากมืออาชีพ

การทดสอบใช้วิธีให้ Google DeepMind และนักอ่านริมฝีปากมืออาชีพอ่านริมฝีปากจาก Clip Video 200 ชุด ปรากฎว่า Google DeepMind อ่านได้ถูกต้องแบบไม่มีข้อผิดพลาดเลย  46.8% ในขณะที่นักอ่านริมฝีปากสามารถอ่านได้ถูกต้องแบบไม่มีข้อผิดพลาดเลยเพียง 12.4%

จุดประสงค์ของการฝีกระบบ AI ให้อ่านริมฝีปาก ก็เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบ Voice Recognition ของ Google

ก่อนหน้านี้ Google DeepMind เอาชนะ Lee Sedol จากเกาหลี ซึ่งเป็นแชมป์โลก GO เกมส์หมากล้อมเก่าแกของจีน ซึ่งเป็นเกมส์ที่ซับซ้อนที่สุดในโลกมาแล้ว

ล่าสุดทีมงาน Google DeepMind กำลังร่วมกับ National Health Service ของสหราชอาณาจักร พัฒนา App สำหรับ Smartphone ชื่อ Streams เพื่อให้แพทย์สามารถนำระบบ AI มาช่วยชีวิตผู้ป่วยขั้นวิกฤติ

 

ที่มา: CNet