Google Maps เริ่มใช้งานได้ที่ประเทศจีน

Google Maps เริ่มใช้งานได้ที่ประเทศจีน แล้ว ผู้ใช้ iOS ในจีนสามารถติดตั้ง App จาก Apple App Store ส่วนผู้ใช้ Android ต้องใช้ Web Version

 

 

หลังจากถอดบริการ Google ออกจากประเทศจีน เมื่อ ค.ศ. 2010  Google เริ่มหวนคืนสู่ประเทศจีนอีกครั้ง เริ่มต้นจาก Google Translate เมื่อปี 2017 ล่าสุด Android Police แจ้งว่า Google Maps เริ่มใช้งานได้ที่ประเทศจีน แล้ว

 

Google Maps เริ่มใช้งานได้ที่ประเทศจีน

 

ผู้ใช้ Smartphone ระบบ iOS สามารถติดตั้ง App Google Maps จาก Apple App Store แต่เนื่องจากขณะนี้ ยังไม่มี Google Play Store ในจีน ผู้ใช้ Smartphone Android จึงต้องใช้ Google Maps จาก Website แทน

อย่างไรก็ตาม  ข้อมูลแผนที่ใน Google Maps ไม่สมบูรณ์นัก เนื่องจาก Google ไม่ได้จัดทำข้อมูลแผนที่ประเทศจีนมากว่า 8 ปี ทำให้ถนนและสถานที่บางส่วนไม่ครบ และเมื่อใช้ฟีเจอร์ ‘Navigation’ เพื่อค้นหาเส้นทาง ระบบจะ ‘Redirect’ ไปยัง AutoNavi App ของ Alibaba

Android Police ระบุว่าจีนสนใจในเทคโนโลยี Machine Learning ในระบบรถไร้คนขับ ในขณะที่ Google ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีนี้ ต้องการขยายธุรกิจซึ่งตนเป็นผู้นำเข้าไปในประเทศจีนก่อนใคร ทำให้ทั้งคู่บรรลุข้อตกลงในกรณี Google Maps ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับเทคโนโลยีรถไร้คนขับ แต่การเจรจาในบริการอื่น เช่น Google Search, YouTube ฯลฯ ยังไม่ประสพความสำเร็จ

 

*Update  Google  ปฏิเสธข่าวแล้วครับ โดยแจ้งว่า ข่าวที่ Android Police ได้จาก จาก Nikkei  ผิดพลาด เพราะ ยังไม่มี App Google Maps สำหรับประเทศจีนบน iOS และ Google Maps บน Website เข้าถึงได้ในประเทศจีนมาหลายปีแล้ว

 

ที่มา: Android Police