ฟีเจอร์ Google Play Protect ใน Google Play Store

หลังเริ่มทดสอบ Google Play Protect ใน Google Play Services เมื่อเดือนกรกฎาคม 2017 ล่าสุดเพิ่ม ฟีเจอร์ Google Play Protect ใน Google Play Store แล้ว

 

 

Google Play Protect เป็นการ Rebrand ฟีเจอร์ Android Security ซึ่งมีอยู่เดิมใน Android พร้อมนำความสามารถของ Google AI มาใช้ ในการ Scan App ทั้งหมดบน Google Play Store ตลอดเวลาแบบ Real Time เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและตรวจเช็คว่ามี Malware ฝังอยู่หรือไม่

 

ฟีเจอร์ Google Play Protect ใน Google Play Store

 

ระบบของ Google Play Protect แจ้งให้ผู้ Download Apps ทราบว่า App ที่จะ Download ปลอดภัยหรือไม่  ในขณะที่ผู้ใช้ Google Play Store สามารถ Scan ความปลอดภัยของ Apps ทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องจากเซคชั่น ‘My apps & games’   เมื่อพบความผิดปกติระบบจะแจ้งให้ทราบ โดยเจ้าของเครื่องจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะลบ Apps นั้นๆ ออกจากเครื่องหรือไม่ Google Play Protect  ต่างจาก Antivirus ทั่วไปเพราะจะ Scan เฉพาะ Apps เท่านั้น ไม่มีการ Scan ไฟล์ในเครื่อง

 

 

 

Google เริ่มทยอย Update ฟีเจอร์ Google Play Protect ใน Google Play Store ให้ Smartphone Android ทุกเครื่องและอาจใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะทั่วถึง

 

ที่มา: 9to5google