Google จะลบ Revenge Porn จากผล Search ตามคำร้องขอจากผู้ตกเป็นเหยื่อ

 

google

ปัจจุบันจำนวนผู้เสียหายจากการถูกนำภาพลับส่วนตัวไปเผยแพร่ผ่าน Internet เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ  ภาพลับส่วนตัวเหล่านี้บางครั้งถูกนำไปเผยแพร่โดยอดีตคู่รักเพื่อทำให้อีกฝ่ายอับอายหรือเสียหาย  (Revenge Porn) บางครั้งก็เกิดจาก Hacker ที่สามารถขโมยภาพลับเหล่านี้และนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของภาพและอาจลงเอยด้วยการเรียกเงินจากผู้ตกเป็นเหยื่อเพื่อแลกกับการลบภาพส่วนตัวเหล่านี้

 

ถึงแม้นโยบายของ Google Search คือการนำเสนอผล Search ทุกสิ่งที่สืบค้นได้จาก Internet แต่เนื่องจาก Revenge Porn คือภาพลับส่วนบุคคลซึ่งกระทบต่อสภาพจิตใจและเป็นการดูหมิ่นผู้ตกเป็นเหยื่อซึ่งส่วนใหญ่คือเพศหญิง  Google จะลบภาพเหล่านี้ออกจากระบบ Google Search ถ้าได้รับการร้องขอจากผู้ตกเป็นเหยื่อ  โดย Google กำลังจัดทำแบบฟอร์มสำหรับผู้เสียหายสามารถส่งคำร้องขอ  โดย Google จะแจ้งให้ทราบทันที่เมื่อจัดทำเสร็จ

นโยบายนี้เป็นกรณีพิเศษเช่นเดียวกับที่ Google จะไม่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับเช่นหมายเลขบัตรประชาชน, หมายเลขบัญชีธนาคาร, หมายเลขบัตรเครดิต ใน Google Search

ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้เสียหายหรือตกเป็นเหยื่อครับ ถึงแม้จะไม่สามารถลบภาพจาก Websites ที่เผยแพร่ แต่ถ้าไม่สามารถสืบค้นผ่าน Google Search  ก็คงลดการเผยแพร่ได้ระดับหนึ่งครับ