Google ปรับโฉม Google Trends พร้อมระบบ Real Time

Google ปรับโฉม Google Trends ครั้งใหญ่ ด้วย Design ใหม่ในแบบ Material Design พร้อมระบบ Real Time ให้ผู้ใช้ Google Trends ได้รับข้อมูลแบบสดๆ ร้อนๆ

 

 

การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการ Update ความสามารถครั้งใหญ่ตั้งแต่ปี 2012  โดย Google เปิดเผยว่าการปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามเสียงเรียกร้องของผู้ใช้ Google Trends ส่วนใหญ่ที่ต้องการข้อมูลที่เร็วขึ้น, ละเอียดขึ้น และง่ายต่อความเข้าใจยิ่งขึ้น  โดยมีการปรับปรุงสำคัญๆ ดังนี้

 

 

A new story-centric homepage  ปรับปรุง Homepage ให้แสดงข้อมูลที่อยู่ใน Trend ของแต่ละประเทศ แบบ Real Time โดยประมวลข้อมูลทั้งหมดจาก Google Search, YouTube และ  Google News   ณ ขณะนี้ (18 มิถุนายน 2558) สามารถใช้ได้ใน 28 ประเทศและจะทยอยเพิ่มให้ครอบคลุมทุกประเทศ

 

Google Trends

 

Real-time data   ผู้ใช้สามารถดูและเปรียบเทียบข้อมูลใน Google Trends  แบบ Real Time ด้วยการเลือกจากปุ่ม Date Picker

 

google trend

 

Better coverage for deeper insights   เพิ่มรายละเอียดข้อมูลมากขึ้นกว่าเดิม ผู้ใช้สามารถลงลึกถึงข้อมูลระดับ  Niche

 

Curated data sets   นักการตลาด, นักเขียน และผู้ที่สนใจสามารถ download ข้อมูลแบบละเอียดได้ที่  Google Trends Datastore

data