Incognito Mode – 4 เรื่องที่ควรรู้

 

ผู้ที่ต้องการรักษาความเป็นส่วนตัวระหว่างใช้ Internet ส่วนใหญ่ จะใช้  Incognito Mode หรือ Private Browsing Mode เพราะ Browser จะไม่เก็บพฤติกรรมการใช้ Internet ไว้ในคอมพิวเตอร์ ระหว่างอยู่ใน Mode นี้  อ่าน 4 เรื่องควรรู้เพื่อให้ใช้ Incognito Mode  ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดครับ

 

Incognito Mode - 4 เรื่องที่ควรรู้

 

1.  Incognito Mode เป็นสถานะที่ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกันเข้าถึงข้อมูลการใช้ Internet ของเราเท่านั้น ISP หรือ Internet Service Provider ยังคงรู้พฤติกรรมการใช้ Internet ของเราทั้งหมด  ใน Browser ที่ไม่มี Feature ‘Tracking Protection’  เจ้าของ Website บางแห่งยังสามารถแกะรอยการใช้ Internet ของเราได้อยู่

2. File ที่ Download หรือ Save ระหว่างใช้ Incognito Mode ยังถูกเก็บไว้ในเครื่องตามปกติ  ถ้าต้องการเก็บ File นี้ไว้เป็นส่วนตัว อย่าลืม Encrypt  หรือ Export ไปเก็บไว้ที่อื่น ถ้าไม่ต้องการก็จัดการลบทิ้ง

3. Incognito Mode ช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการใช้ Internet แต่ไม่เพิ่มความปลอดภัยจาก Hacker และ Malware ที่ยังสามารถ Track จาก IP Address

4. เว็บไซต์ Makeuseof เปิดเผยว่า Browser บางเจ้ายังเก็บเก็บประวัติการใช้ Internet ระหว่างอยู่ใน Incognito Mode ไว้ในเครื่อง ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ไม่ยากสำหรับผู้เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์

 

ที่มา:  Make Use Of