LinkUK บริการโทรศัพท์ WiFI ฟรี แทนโทรศัพท์ตู้แดงใน London

BT ธุรกิจคมนาคมของอังกฤษ และ Sidewalk Labs ธุรกิจในเครือ Alphabet เตรียมเปิด LinkUK บริการโทรศัพท์ WiFI ฟรี ใน London และพื้นที่อื่นๆ ในประเทศอังกฤษ

LinkUK บริการโทรศัพท์ WiFI ฟรี แทนโทรศัพท์ตู้แดงใน London

ไม่มีใครรู้ว่า โทรศัพท์ตู้แดง ซึ่งให้บริการมา 80 ปี และเปรียบเสมือนสํญญลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุง London จะให้บริการต่อไปอีกนานขนาดไหน แต่ที่แน่ๆ อีกไม่นานโทรศัพท์ตู้แดงจะได้เพื่อนใหม่ เพราะ BT ผู้ให้บริการคมนาคมรายใหญ่ของอังกฤษ เตรียมร่วมมือกับ Sidewalk Lab ธุรกิจในเครือ Alphabet บริษัทแม่ของ Google เปิด  LinkUK  บริการโทรศัพท์ และ WiFI ฟรี

 

LinkUK จะทำการติดตั้ง Kiosk สำหรับให้บริการ Free WiFi ความเร็ว 1 Gbps, โทรศัพท์ฟรี, USB ports สำหรับ Charge อุปกรณ์ Mobile ฟรี 2 จุด, พร้อมบริการข้อมูลข่าวสารเช่นแผนที่, เส้นทางเดินรถ, สภาวะอากาศ, อุณหภูมิ แบบ Real Time บนหน้าจอ Tablet ขนาดใหญ่  2 จอ

 

ตามแผนที่วางไว้จะเริ่มให้บริการในปี 2017 โดยเริ่มติดตั้งในย่านธุรกิจ 100 จุดและขยายจนครบ 750 จุดในกรุง London เป็นอย่างน้อย รวมถึงในเมืองอื่นๆ ทสั่วสหราชอาณาจักรในระยะต่อไป

 

นอกจาก BT และ Sidewalk Lab โครงการ LinkUK ยังมีผู้ร่วมลงทุนอีกรายคือ Primesight  โดย BT จะเป็นผู้ดูแลจัดการ High-speed Broadband ทั้งหมด, Sidewalk Lab เป็นเจ้าของ Kiosk และเทคโนโลยี LinkUK, ส่วน Primesight เป็นผู้ดูแลโฆษณาที่จะแสดงบน Tablet ของ Kiosk

 

Sidewalk Lab คือผู้ให้บริการรูปแบบเดียวกันที่ New York, สหรัฐอเมริกา โดยใช้ชื่อว่า LinkNYC ก่อนตัดสินใจร่วมกับ BT ในการเปิดบริการ LinkUK ที่กรุง  London

 

ที่มา: BBC และ Engadget