Malware, Adware, Spyware, Virus – 4 อันตรายบน Android

อันตรายที่มีโอกาสเกิดกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์และ Internet ทุกคนก็คือ Malware, Adware, Spyware, Virus ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มิจฉาชีพใช้ในการขโมยข้อมูลสำคัญรวมถึงการเข้าครอบงำหรือทำลายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ปกติเรามักเรียกรวม 4 ตัวอันตรายนี้ว่าไวรัส และแม้แต่โปรแกรมที่ใช้กำจัดก็มักถูกเรียกว่าโปรแกรม Anti Virus ซึ่งปัจจุบันสามารถจัดการกับ  Malware, Adware, Spyware, Virus  ได้ในโปรแกรมเดียว

 

Malware, Adware, Spyware, Virus

 

และเนื่องจาก Smartphone ก็คือคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งทำให้มีโอกาสเกิดปัญหา Malware, Adware, Spyware, Virus   ได้เช่นกัน  วันนี้ผมมีข้อมูลจาก Android Central ที่อธิบายลักษณะของ 4 วายร้ายอย่างง่ายๆ มาฝากพวกเราครับ

  1.  Virus  คือ Code ที่ Hacker เขียนขึ้นและแอบฝังไว้ในกลุ่ม Code ของโปรแกรมที่เรา download มาใช้    ในอดีต Virus เป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ใช้ Computer มาก โดยมักแฝงตัวมากับ file หรือ program ที่ต้องใช้งานหรือบางครั้งก็อยู่ใน USB thumbdrive  ทันทีเมื่อเข้าสู่เครื่อง Virus สามารถทำงานและแพร่กระจ่ายได้ทันทีโดยไม่ต้องการ Interaction กับผู้ใช้สามารถเข้าครอบงำหรือทำลายข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมถึงคัดลอกขโมยข้อมูลสำคัญเพื่อส่งต่อไปยังแหล่งที่ต้องการ  ณ เทคโนโลีปัจจุบันผู้ใช้ Android OS  จะปลอดภัยจาก Virus เนื่องจากมีระบบ sandbox คอยคัดกรอง (ยกเว้นแต่เจ้าของเครื่องจะ root เครื่อง Android ของตน) และระบบ user-approved installation ซึ่งกำหนดให้ผู้ใช้ต้องยินยอมให้มีการติดตั้ง App หรือ โปรแกรมด้วยตนเอง
  2.  Malware  คือภัยที่ส่งผลเสียกับผู้ใช้ Internet ยุคปัจจุบันมากที่สุด เครื่องที่ติด Malware จะถูกขโมยข้อมูลสำคัญตั้งแต่เลขบัตรเครดิต, Passwords และส่งต่อไปยัง servers ของ Hacker รวมถึงการหลอกให้ click เพื่อนำผู้ใช้ไปยัง website มิจฉาชีพ โดยเจ้าของเครื่องไม่รู้ตัว Malware จะทำงานได้ต้องการ Interaction กับผู้ใช้ด้วยการยินยอมหรือ accept  ซึ่งทุกครั้งที่ติด Malware ก็เนื่องจากผู้ใช้ไม่ทราบว่า App มีพฤติกรรมเป็น Malware วิธีป้องกันที่ดีที่สุดก็คือต้องอ่านรายละเอียดและพิจารณาให้ดีก่อน click Links, click รูปภาพหรือยินยอมให้มีการติดตั้ง App  ตัวอย่างเช่น App บริการ Wallpaper แต่กลับต้องการเข้าถึงข้อมูล address book หรือ contacts ย่อมเป็น App ที่ไม่ควรเสี่ยงติดตั้งลงเครื่อง Android ของเรา
  3.  Spyware  ลักษณะของ Spyware  จะใกล้เคียงกับ Malware แต่ต่างกันตรงที่ Spyware และ Adware จะมีพฤติกรรมที่เบากว่าคือยังไม่มีการหลอกให้ click เพื่อหลอกลวง แต่ก็มีการเก็บพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อส่งกลับไปยัง server ต้นทาง  หลายๆ ครั้ง Spyware ถูกใช้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับการทำงานของ  App เช่นข้อมูลการใช้สถานที่, ข้อมูลการใช้เครื่อง ฯลฯ  โดยสรุปก็คือ Spyware มีทั้งที่เป็นโทษและเป็นประโยชน์ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานโดยเจ้าของ App นั้นๆ
  4.   Adware   ก็คือโฆษณาที่ถูกส่งเข้ามาที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยเจ้าของเครื่องไม่ยินยอมพร้อมใจ Adware จะแตกต่างจากโฆษณาที่มาเกมส์หรือ App ฟรีที่จะปรากฎเมื่อเราเปิด App นั้นๆ แต่ Adware จะเป็นโฆษณาที่ปรากฎขึ้นมาเป็นระยะๆ ในทุกโอกาส  โอกาสการติด Adware บน Android ก็เหมือนกับภัยชนิดอื่นคือมากับ App หรือจากการ Click ที่เหมือนการยินยอมนั่นเอง

Google ซึ่งเป็นเจ้าของระบบจะมีการตรวจจับ  Malware, Adware, Spyware, Virus   ที่แฝงมากับ App บน Play Store อยู่ตลอดเวลาและเตือนให้ผู้ใช้ติดตั้ง App จาก Play Store เท่านั้น  ในส่วนของผู้ใช้ควรติดตั้ง Anti Virus App ไว้ในเครื่องเพื่อช่วยคัดกรองและตรวจหา Virus และที่สำคัญต้องระมัดระวังและพิจารณาให้ดีก่อนติดตั้ง App ทุกๆ ครั้ง