เครื่องเคาะจังหวะ – Metronome ใน Google Search

 

Google เพิ่มความสะดวกให้ผู้กำลังฝีกดนตรีและนักดนตรี ที่ไม่มีเครื่องเครื่องเคาะจังหวะ หรือ Metronome อยู่ใกล้ตัวด้วย เครื่องเคาะจังหวะ – Metronome ใน Google Search

 

 

เครื่องเคาะจังหวะหรือ Metronome ใน Google Search ตั้งค่ามาตรฐานไว้ที่ 120 ฺBPM (Beats-Per-Minute)  เราสามารถปรับจังหวะการเคาะได้ตั้งแต่ 40 ถึง 208 BPM โดยสีของปุ่มจะปรับไปตามความเร็วของจังหวะตั้งแต่สีฟ้าไปจนถึงสีส้ม

 

Metronome - Metronome ใน Google Search

วิธีเรียกใช้ Metronome ใน Google Search ก็เพียงเพียง Metronome ในช่อง Search และ Click Enter สามารถใช้ได้ทั้งจาก Desktop และมือถือ ช่วยแก้ปัญหาให้พวกเราที่กำลังฝีกเล่นดนตรีหรือนักดนตรีที่บังเอิญไม่มีเครื่องเคาะจังหวะอยู่ใกล้ตัวครับ

 

ที่มา: Google Operating System (Unofficial)