MIT พัฒนาหุ่นยนต์รู้จักหลบหลีกฝูงชน

MIT พัฒนาหุ่นยนต์รู้จักหลบหลีกฝูงชน รู้จักหยุดรอเมื่อสวนกับคนในพื้นที่แคบ เข้าใจระเบียบและวัฒนธรรมการเดิน  เพื่อรองรับอนาคตที่หุ่นยนต์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคม

 

 

เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้มั่นใจได้ว่า ในอนาคตคนวัยหนุ่มสาวของยุคนี้จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับหุ่นยนต์ค่อนข้างแน่นอน นักวิทยาศาสตร์จาก MIT พัฒนาหุ่นยนต์ ที่มีคุณสมบัติสำคัญ คือการอยู่ร่วมกับมนุษย์โดยไม่ทำให้รู้สึกรำคาญหรือต่อต้าน

 

MIT พัฒนาหุ่นยนต์รู้จักหลบหลีกฝูงชน

 

MIT มหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐอเมริกา พัฒนาหุ่นยนต์ด้วยเทคโนโลยี ‘Socially Aware Navigation’ เพื่อให้มันเข้าใจระเบียบและวัฒนธรรมการเดิน สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของแต่ละสังคม เช่นบางประเทศเดินชิดซ้าย, บางประเทศเดินชิดขวา เป็นต้น

หุ่นยนต์ตัวนี้ ขนาดสูงประมาณหัวเข่าติดตั้งกล้อง RGB cameras และ LiDAR Sensor ระบบ AI ในตัวมันสามารถแยกระหว่างคนหรือสิ่งของด้วยเทคโนโลยี Face Recognition เมื่อพบว่ามีคนเดินเข้ามาในเส้นทางเคลื่อนที่ หุ่นยนต์จะหลบให้โดยอัตโนมัติ และเมื่อต้องเจอกันบนพื้นที่แคบ หุ่นยนต์จะหยุดและรอให้มนุษย์ตัดสินใจว่าจะเดินก่อนหรือจะหลบให้หุ่นยนต์

MIT พัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ทางเดินอย่างเคร่งครัด โดยจะให้ความสำคัญกับความรู้สึกของมนุษย์เป็นอันดับแรก จุดประสงค์เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยไม่ทำให้คนรู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจเมื่อต้องเจอกับมัน

เทคโนโลยีนี้ จะช่วยให้การนำหุ่นยนต์ไปใช้ในพื้นที่แออัด เช่นห้างสรรพสินค้า, โรงพยาบาล, ฯลฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  การพัฒนาครั้งนี้ MIT ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก Ford Motor

ชม Clip ครับ

 

 

ที่มา: MIT และ Engadget

ขอบคุณภาพ และ Clip จาก YouTube และ AerospaceControlsLab