Nissan Juke Signal Shield แก้ปัญหาใช้ Smartphone ขณะขับรถ

Nissan ผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่น พัฒนา Nissan Juke Signal Shield แก้ปัญหาใช้ Smartphone ขณะขับรถ ใช้หลัก ‘Faraday Cage’ ของนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังเมื่อเกือบสองร้อยปีก่อน

 

 

จากสถิติพบว่าจำนวนผู้ใช้ Smartphone ระหว่างขับรถเพิ่มขึ้นจาก 8% ในปี ค.ศ.  2014 เป็น 31% ในปี ค.ศ. 2016 ตามจำนวนการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้ Social Media และ Messaging Apps ส่งผลให้จำนวนอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ขับรถเสียสมาธิ, ไม่สามารถควบคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะต้องใช้มือข้างหนึ่งหรือสองข้างกับ Smartphone

 

Nissan Juke Signal Shield แก้ปัญหาใช้ Smartphone ขณะขับรถ

 

ผลสำรวจยังพบว่า โอกาสเกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าเมื่อมีการใช้ Smartphone ระหว่างขับรถ และผู้ขับรถประมาณ 20% ยอมรับว่ามีการพิมพ์และส่งข้อมูลด้วย Smartphone ระหว่างขับรถ

ล่าสุด Nissan ผู้ผลิตรถยนต์ชื่อดังจากญี่ปุ่น พัฒนา Nissan Juke Signal Shield กล่องใส่ Smartphone ช่วยแก้ปัญหาการใช้ Smartphone ระหว่างขับรถ  กล่อง Nissan Juke  จะติดตั้งไว้บริเวณพนักวางแขนคนขับ เมื่อใส่ Smartphone ลงในกล่องระบบจะตัดการสื่อสารผ่าน Smartphone ทั้งหมด (Cellular, Bluetooth และ WiFi) เพื่อช่วยให้คนขับไม่เสียสมาธิระหว่างขับรถ ถ้าต้องการให้ระบบทั้งหมดทำงานก็เพียงแง้มฝากล่องเท่านั้น

Nissan เปิดเผยว่าการทำงานของ Nissan Juke  ใช้หลักการ Faraday Cage ซึ่งคิดค้นเมื่อ ค.ศ. 1836 โดย Michael Faraday นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังชาวอังกฤษเมื่อเกือบสองร้อยปีก่อน  Nissan Juke ยังเป็นเครื่องต้นแบบ (Prototype) ส่วนจะได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังหรือไม่คงขึ้นอยู่กับเสียงตอบรับของผู้ใช้รถ Nissan

 

 

จริงๆ แล้ว ทั้งหมดทั้งปวง ขึ้นอยู่ที่ใจกับวินัยของคนขับมากกว่าครับ

 

ที่มา: Engadget